Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας. Την Τρίτη 11/7

Συνεδριάζει την Τρίτη 11 Ιουλίου και ώρα 7 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

Ανακοίνωση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου των αποφάσεων που ελήφθησαν στις δια περιφοράς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου:
α) 13/23-6-2023, αποφάσεις 237-238
β) 14/27-6-2023, αποφάσεις 239-241


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης - διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα Πειραιώς (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής (ΔΕΔΔΗΕ) (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’ αριθ. 112/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ανοίγματος Τραπεζικού Λογαριασμού για υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής (ΔΕΔΔΗΕ) όσον αφορά τον υπόλογο (Συνεταιριστική Τράπεζα - Λογαριασμός GR3108900100003010102253545) (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας σε ενεργειακές κοινότητες (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 333/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΕΝ.Κ.ΔΗ.ΚΑ)” (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 333/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε)” (εισ: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση του παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου κ. Αριστοτέλη Σπάνια, ο οποίος συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Δήμου στην αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επωνυμία “Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ν. Καρδίτσας-Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης”, λόγω της εκλογής του ως βουλευτού Ν. Καρδίτσας (εισ: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση του παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου κ. Αριστοτέλη Σπάνια ο οποίος συμμετείχε ως πρόεδρος στην Επιτροπή Ονοματοδοσίας του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω της εκλογής του ως βουλευτού Ν. Καρδίτσας (εισ: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση του παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου κ. Αριστοτέλη Σπάνια ο οποίος συμμετείχε στην Επιτροπή Βραβείων Βαλταδώρου, λόγω της εκλογής του ως βουλευτού Ν. Καρδίτσας (εισ: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού της επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων του Τμήματος Αιρετών Οργάνων (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διάθεση ποσού από ΣΑΤΑ του Δήμου Καρδίτσας για εργασίες συντήρησης και επισκευής των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής επιλογής νηπίων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καρδίτσας  σχολικού έτους 2023-2024 (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (Α.Μ.:7/2021)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 4ου Α.Π.Ε του έργου «ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου-5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έναρξη διαδικασίας τροποποίησης στο Ο.Τ 141 του σχεδίου αναθεώρησης Καρδίτσας επί της οδού Καραϊσκάκη (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για την μετατροπή ιδιωτικής έκτασης εμβαδού 23.80μ2 που δεν αφαιρέθηκε σε γη και μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά για την ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη Μανώλη Κρίτωνα (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Τομεακής Οργάνωσης Καρδίτσας του ΚΚΕ για την παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στο ΟΤ 529 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης για ανέγερση μνημείου (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και του Αστικoύ ΚΤΕΛ Καρδίτσας για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 για την πρόσκληση με κωδικό 01 και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» (εισ: διευθυντής προγραμματισμού Β. Ανυφαντής)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ο.Π.Α.Κ.)» για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 για την πρόσκληση με κωδικό 01 και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» (εισ: διευθυντής προγραμματισμού Β. Ανυφαντής)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση παύσης κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και ΠΑΔΥΘ Α.Ε. του έργου “παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για το θρυμματισμό ογκωδών αντικειμένων και πράσινων αποβλήτων των  Δημοτικών Ενοτήτων  ΙΤΑΜΟΥ – ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ - ΚΑΜΠΟΥ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ από την ΠΑΔΥΘ ΑΕ στο Δήμο Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών, πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών (εισ: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο  το μήνα Ιούλιο 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ίδρυση βραχυχρόνιας αγοράς – ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τελών για την ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη του Δήμου Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ. αριθμ. 183/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας ως προς τις διατάξεις διενέργειας της εκμίσθωσης και το ύψος τους μισθώματος (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 141/2023 απόφασης Δ.Σ. περί παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου - αγροτεμαχίου για την προσωρινή φύλαξη των αδέσποτων ζώων (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό του τρόπου παραχώρησης του δικαιώματος κατασκευής παραγκών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και παραχώρησης – εκμίσθωσης δημοτικού χώρου εγκατάστασης μέσων ψυχαγωγίας (Λούνα Πάρκ) κατά της διεξαγωγής της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών  λόγω θανάτου (Παλ. Ελ.) (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ λόγω θανάτου (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από Ανείσπρακτα (ΤΑΠ-ΔΤ-ΔΦ) ετών 2015-2016 (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από Τ.Α.Π. ετών 2020-2021-2022 και ορθή επαναβεβαίωση (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή & επαναβεβαίωση οφειλής από χρηματικούς καταλόγους τελών άρδευσης εξηλεκτρισμού έτους 2019 της Κοινότητας Πτελοπούλας (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους τελών άρδευσης έτους 2021 της Κοινότητας Μακρυχωρίου(εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων λόγω ένταξης στο Ν. 4495/2017 (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 05.00
Δύση: 20.01
Σελήνη
17 ημερών
1767
Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Καισαρεία.
1821
Οι Τούρκοι σφάζουν περίπου 100 προκρίτους στην Κω.
Σφαγές Ελλήνων από Τούρκους στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1827
Δύναμη 6.000 Τουρκοαιγυπτίων υπό τον Ιμπραήμ επιτίθεται στην Μονή Μεγάλου Σπηλαίου των Καλαβρύτων.
1914
Η φάλαγγα του καπετάν Παύλου Γύπαρη απελευθερώνει την Κορυτσά.
Ο στρατός της αυτόνομης Βορείου Ηπείρου απελευθερώνει τη Μοσχόπολη.
1941
Εισέρχονται στην Αθήνα τα πρώτα τμήματα των ιταλικών στρατευμάτων Κατοχής υπό τις αποδοκιμασίες των κατοίκων.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Η μύγα!

Δυο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό στο ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα.
Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό:
- "Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα;"
Κι ο δεύτερος:
- "Εγώ δε βλέπω τη μύγα αλλά ακούω τα βήματα της!!"