Δύο νέους κυκλικούς κόμβους κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στον Αλμυρό, στη συμβολή των οδών Ευξεινουπόλεως και Ηρώων Πολυτεχνείου και στη θέση Σχολεία, στη συμβολή των οδών Παύλου Μελά και Βασιλέως Παύλου.   Ο Περιφερειάρχης  Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε στο Βόλο τη σύμβαση κατασκευής  του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ,  με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων Δωροθέας Κολυνδρίνη   του Αντιπεριφερειάρχη  Εμπορίου Γιώργου Κίτσιου, του εντεταλμένου συμβούλου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θανάση Μόρα και του περιφερειακού συμβούλου Γρηγόρη Ιγγλέση.

 «Βελτιώνουμε  τις συνθήκες ασφάλειας  στην κυκλοφορία οχημάτων, ποδηλάτων  και πεζών, αλλάζουμε την εικόνα  και την  αισθητική του τοπίου στην πόλη του Αλμυρού» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη, τους περιφερειακούς συμβούλους και τις τεχνικές υπηρεσίες, κατασκευάζουμε δύο κυκλικούς κόμβους με πράσινο,  πεζοδρόμια,  διαβάσεις πεζών και νησίδες, σε  επικίνδυνες  διασταυρώσεις σε κομβικά  σημεία της πόλης, με την υποχρέωση του Δήμου Αλμυρού να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους χώρους για την κατασκευή.  Σε εποχή μεγάλων δυσκολιών για τα δημόσια έργα, βρισκόμαστε σε διαρκή κίνηση και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες, αποδίδοντας στους πολίτες ασφαλείς,  σύγχρονους, λειτουργικούς  και  φιλικούς  προς το περιβάλλον δημόσιους χώρους» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Οι δύο κυκλικοί  κόμβοι
1. Κυκλικός κόμβος στη  θέση «είσοδος Ευξεινούπολης», στη συμβολή των οδών Ευξεινουπόλεως και Ηρώων Πολυτεχνείου, που αποτελεί την είσοδο στον οικισμό της Ευξεινούπολης από την κωμόπολη του Αλμυρού.  Το έργο περιλαμβάνει:
-κατασκευή κυκλικού κόμβου διαμέτρου 30 μέτρων (πράσινο διαμέτρου 12µ, πεζοδρόμιο από κυβόλιθους - βατό κράσπεδο πλάτους 2,5µ περιμετρικά του πρασίνου και οδόστρωμα κυκλοφορίας µε μία  λωρίδα κυκλοφορίας καθαρού πλάτους 6,50µ) σύμφωνα µε την οριζοντιογραφία και μηκοτοµή της οδού.  Περιμετρικά του κόμβου  κατασκευάζεται  πεζοδρόμιο πλάτους 3μ. ενώ ο κόµβος θα έχει τρεις διαβάσεις πεζών. Επιπλέον  ανακατασκευάζεται  το υφιστάμενο πεζοδρόμιο βόρεια της διασταύρωσης.
- αναπροσαρµογή των εισόδων -εξόδων στον κόµβο και συγκεκριµένα:
- Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου (κλάδος 1) δυτικά του κόµβου: Κατασκευάζεται κεντρική πλακοστρωµένη νησίδα διαχωρισµού των ρευµάτων κυκλοφορίας, µε προσαρµογή της γεωμετρίας και των διαστάσεων της υφιστάµενης οδού ώστε να συμβάλει ομαλά με τον κυκλικό κόμβο και να επιβραδύνεται η ταχύτητα των οχηµάτων που εισέρχονται στον κόµβο (ρεύµα προς Αλμυρό).
i- Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου (κλάδος 2) ανατολικά του κόµβου: Κατασκευάζεται κεντρική πλακοστρωµένη νησίδα διαχωρισµού των ρευµάτων κυκλοφορίας µε προσαρµογή της γεωμετρίας και των διαστάσεων της υφιστάµενης οδού ώστε να συμβάλει ομαλά με τον κυκλικό κόμβο και να επιβραδύνεται η ταχύτητα των οχηµάτων που εισέρχονται στον κόµβο (ρεύµα προς Ευξεινούπολη).
- Οδός Ευξεινουπόλεως (κλάδος 3) νότια του κόμβου: Κατασκευάζεται κεντρική πλακοστρωµένη νησίδα διαχωρισµού των ρευµάτων κυκλοφορίας µε προσαρµογή της γεωμετρίας και των διαστάσεων της υφιστάµενης οδού ώστε να συμβάλει ομαλά με τον κυκλικό κόμβο και να επιβραδύνεται η ταχύτητα των οχηµάτων που εισέρχονται στον κόµβο (ρεύµα προς Ευξεινούπολη).
2.  Κυκλικός κόμβος στη  θέση Σχολεία - συμβολή οδών Παύλου Μελά και  Βασιλέως Παύλου. Η συμβολή αυτή αποτελεί την κύρια είσοδο στην περιοχή του κέντρου του Δήμου Αλμυρού για τα οχήματα που εισέρχονται από τη νέα εθνική οδό (ΠΑΘΕ). Το έργο περιλαμβάνει:
- κατασκευή κυκλικού κόμβου διαμέτρου 26 μέτρων (πράσινο διαμέτρου 9µ, πεζοδρόµιο από κυβόλιθους - βατό κράσπεδο πλάτους 2,5µ περιμετρικά του πρασίνου και οδόστρωμα κυκλοφορίας µε μία  λωρίδα κυκλοφορίας καθαρού πλάτους 6,00µ) σύμφωνα µε την οριζοντιογραφία και μηκοτοµή της οδού.  Περιμετρικά του κόμβου  κατασκευάζεται  πεζοδρόμιο πλάτους 3μ. ενώ ο κόμβος θα έχει τρεις διαβάσεις πεζών εντός του και δύο διαβάσεις νοτιοδυτικά στην οδό Αργυροπούλου και Μελά. Επιπλέον  ανακατασκευάζεται  το υφιστάμενο πεζοδρόμιο βόρεια της διασταύρωσης καθώς και η περίφραξη του σχολικού προαυλίου, προκειμένου να κατασκευαστεί βατό κράσπεδο. Στη νότια πλευρά του κόμβου θα διαμορφωθεί κατάλληλη διάταξη για την είσοδο αυτοκινήτου στην παρόδια ιδιωτική ιδιοκτησία και την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών.
- αναπροσαρμογή των εισόδων - εξόδων στον κόμβο και συγκεκριμένα:
- Οδός Παύλου Μελά (κλάδος 1) βόρειο-ανατολικά του κόμβου. Κατασκευάζεται κεντρική πλακοστρωμένη νησίδα διαχωρισμού των ρευμάτων κυκλοφορίας µε προσαρμογή της γεωμετρίας και των διαστάσεων της υφιστάμενης οδού ώστε να συμβάλει ομαλά με τον κυκλικό κόμβο και να επιβραδύνεται η ταχύτητα των οχημάτων που εισέρχονται στον κόμβο (ρεύμα προς Κέντρο).
- Οδός Παύλου Μελά (κλάδος 2) νότιο-δυτικά του κόμβου. Κατασκευάζεται κεντρική πλακοστρωμένη νησίδα διαχωρισμού των ρευμάτων κυκλοφορίας, µε προσαρμογή της γεωμετρίας και των διαστάσεων της υφιστάμενης οδού ώστε να συμβάλει ομαλά με τον κυκλικό κόμβο και να επιβραδύνεται η ταχύτητα των οχημάτων που εισέρχονται στον κόμβο (ρεύµα προς ΠΑΘΕ). Επιπλέον, κατασκευάζεται τριγωνική πλακοστρωμένη νησίδα διαχωρισμού των ρευμάτων κυκλοφορίας του κλάδου 2 με την Αργυροπούλου.
- Οδός Βασιλέως Παύλου (κλάδος 3) βόριο-δυτικά του κόμβου. Κατασκευάζεται κεντρική πλακοστρωμένη νησίδα διαχωρισμού των ρευμάτων κυκλοφορίας µε προσαρμογή της γεωμετρίας και των διαστάσεων της υφιστάμενης οδού ώστε να συμβάλει ομαλά με τον κυκλικό κόμβο και να επιβραδύνεται η ταχύτητα των οχημάτων που εισέρχονται στον κόμβο (ρεύμα προς Σούρπη).
- Οδός Βασιλέως Παύλου (κλάδος 4) νότιο-ανατολικά του κόμβου. Κατασκευάζεται κεντρική πλακοστρωμένη νησίδα διαχωρισμού των ρευμάτων κυκλοφορίας µε προσαρμογή της γεωμετρίας και των διαστάσεων της υφιστάμενης οδού ώστε να συμβάλει ομαλά με τον κυκλικό κόμβο και να επιβραδύνεται η ταχύτητα των οχημάτων που εισέρχονται στον κόμβο (ρεύμα προς Ευξεινούπολη).
 

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 06.27
Δύση: 18.42
Σελήνη
4 ημερών
717
Ανέρχεται στον θρόνο της Αυτοκρατορίας ο Λέων Γ΄, ιδρυτής της Δυναστείας των Ισαύρων.
1821
Ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός κηρύσσει την έναρξη της Επαναστάσεως στην πλατεία Αγ. Γεωργίου Πατρών.
1826
Ο Κιουταχής επιχειρεί να καταλάβει το νησί Κλείσοβα, απέναντι από το Μεσολόγγι.
1833
Πεθαίνει στο Παρίσι ο Αδαμάντιος Κοραής.
1838
Πρώτος επίσημος εορτασμός της ημέρας ως Εθνικής Εορτής.
1854
Ο Ν. Φιλάρετος από το Προμύριο Πηλίου κηρύσσει την Επανάσταση στο Πήλιο.
1896
Τελούνται στο καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες.
1905
Το Σώμα του Υπολοχαγού Βάρδα προσβάλλει το βουλγαρικό χωριό Χαγορίτσανη και προκαλεί μεγάλες απώλειες στους κομιτατζήδες.
1932
Τελούνται τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτου στον χώρο μπροστά από τη σημερινή Βουλή των Ελλήνων.
1938
Εγκαινιάζεται στην Αθήνα ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός της Ελλάδος.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Η μύγα!

Δυο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό στο ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα.
Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό:
- "Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα;"
Κι ο δεύτερος:
- "Εγώ δε βλέπω τη μύγα αλλά ακούω τα βήματα της!!"