Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας -Την Τρίτη 7/2

Συνεδριάζει την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου και ώρα 6.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:
 
Ανακοίνωση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου των αποφάσεων που ελήφθησαν στις δια περιφοράς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου:
α) 15/5-9-2022, απόφαση 162
β) 20/19-10-2022, αποφάσεις 213-214
γ) 24/18-11-2022, αποφάσεις 220-222
δ) 28/15-12-2022, αποφάσεις 246-247
ε) 31/28-12-2022, αποφάσεις 268-269
στ) 32/30-12-2022, απόφαση 270 
 
-----------------------
 
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας - διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος) 
 
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της έκθεσης επίτευξης στόχων προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2022 (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας - διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος) 
 
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Δ' τριμήνου 2022 (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας - διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος) 
 
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαπίστωση ανάγκης ονομασίας – μετονομασίας οδών και πλατειών του Δήμου Καρδίτσας (εισ: πρόεδρος επιτροπής ονοματοδοσίας Αριστ. Σπάνιας)
 
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καταφυγίου Λαμπερού (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης) 
 
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (Α’ κατανομή έτους 2023) (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης) 
 
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μερικής απασχόλησης (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)   
 
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)
 
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020» (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης) 
 
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ΛΟΓΩ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης) 
 
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου Α.Π.Ε και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΕΡΜΟ» (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης) 
 
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΑΛ» (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης) 
 
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης) 
 
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης) 
 
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή χρηματικής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Καλκατζή Ευ. & Κων.) (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Τσινόπουλου Β. (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Πάπιστα Ελ. (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Αγορίτσα Αρ. (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των δύο αιθουσών του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Νεράιδας (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή των όρων του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και του Δήμου Καρδίτσας με στόχο τη συνεργασία των φορέων με την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις "100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030" (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποδοχής παράτασης (2η) ως προς το χρόνο εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 16650/04.08.2022 αρχικής σύμβασης του Δήμου Καρδίτσας επικεφαλής εταίρου της Κ.Σ.Π.Ε.Καρδίτσας, με την εταιρεία SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ 2018-2019, με Κωδικό ΟΠΣ 5029802», έως την 30.09.2023 (εισ.: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος) 
 
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της αρ. Πρωτ.: 16650/04.08.2022 αρχικής σύμβασης με την εταιρεία SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ 2018-2019 με Κωδικό ΟΠΣ 5029802», με αναπροσαρμογή των τιμών των συμβατικών ειδών, βάσει του άρθρου 132 του Ν4412/2016 και σύμφωνα με το από 01.02.2023 πρακτικό γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής (εισ.: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος) 
 
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθμ. 16650/04.08.2022 αρχικής σύμβασης του Δήμου Καρδίτσας επικεφαλής εταίρου της Κ.Σ.Π.Ε.Καρδίτσας, με την εταιρεία SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ 2018-2019 με Κωδικό ΟΠΣ 5029802», σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016 και τους διαθέσιμους πόρους από την αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης (2η υπερδέσμευση – ΥΑ 1449/09.12.2022) (εισ.: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος) 
 
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Μ.Κ.Ο “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” για ανάπτυξη προγράμματος αγωγής και προαγωγής υγείας για τους κατοίκους της τρίτης ηλικίας του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος) 
 
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής της παραγράφου 6 άρθρου 199 Ν. 3463/06 για καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας & ΑΜΕΑ (εισ.: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος) 
 
26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συμφωνίας  συνεργασίας του Δήμου Καρδίτσας με το Φιλοζωικό Όμιλο Καρδίτσας και το Φιλοζωικό Σωματείο “Διασώζω” (εισ.: αντιδήμαρχος Φωτ. Παπαδημητρίου)
 
27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθ. 243/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας σχετικά με την αποτίμηση της παροχής γάλακτος σε χρήμα και την καταβολή της στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Καρδίτσας (εισ: πρόεδρος συλλόγου εργαζομένων Ο.Τ.Α Απ. Ταξιάρχης) 
 
28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση των υπ’αριθ. Ι-21 & Ι-22 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ και επαναβεβαίωση σε νέο οφειλέτη (ΤΣ. ΕΙΡ.) (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ και επαναβεβαίωση σε νέο οφειλέτη (ΚΑΡ. Μ.) (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ και επαναβεβαίωση σε νέο οφειλέτη (ΕΙΕΛ. ΑΕ) (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ και επαναβεβαίωση σε νέο οφειλέτη (ΣΑΚ. Π.) (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από τέλη ύδρευσης ετών 2004-2010 της Κοινότητας Καλλιφωνίου (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από τέλη ύδρευσης ετών 2011-2014 της Κοινότητας Νεράιδας (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από τέλη ύδρευσης έτους 2015 της Κοινότητας Προδρόμου (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή & επαναβεβαίωση οφειλής από χρηματικούς καταλόγους τελών άρδευσης έτους 2021 της Κοινότητας Σταυρού (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή & επαναβεβαίωση οφειλής από χρηματικούς καταλόγους τελών άρδευσης έτους 2021 της Κοινότητας Μακρυχωρίου (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 
39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στο Ν. 4495/2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβε  ρώνης)
 
40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Κ. Δ’ τριμήνου 2022 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Ιω. Ρόβας)
 
41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ης αναμόρφωσης του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας έτους 2023 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Ιω. Ρόβας)
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε για χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ 

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 06.34
Δύση: 18.38
Νέα Σελήνη
630
Ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος επαναφέρει τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα.
1770
Ρώσοι και Μανιάτες εκδιώκουν τους Τούρκους και καταλαμβάνουν την Κυπαρισσία.
1800
Τα Επτάνησα αναγνωρίζονται ως "Πολιτεία των επτά Ηνωμένων Νήσων".
1821
Δύναμη από 600 περίπου Έλληνες επιτίθεται εναντίον των Τούρκων και καταλαμβάνουν τα Καλάβρύτα.
1825
Ναυμαχία γύρω από την Μεθώνη και καταστροφή των τουρκικών πλοίων από την μοίρα του Μιαούλη.
1827
Δύναμη Ελληνικού ιππικού συγκρούεται με δυνάμεις του Κιουταχή κοντά στην Μονή Δαφνίου.
1854
Ελληνικές δυνάμεις επιτίθενται στην θέση προφήτης Ηλίας εναντίον των ανδρών του Φουάτ πασά.
1878
Ελληνικές δυνάμεις συγκρούονται με τους Τούρκους στην Ματαράγκα και Πετρομαγούλα Καρδίτσας.
1921
Μάχη στην Προύσα. Η πρώτη αποτυχία του Ελληνικού Στρατού στην Μικρασιατική Εκστρατεία.
1956
Στην Λευκωσία οι Τούρκοι κάνουν μεγάλη πορεία με αφορμή συγκρούσεις στον Βασιλείου Κυρήνειας.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Η μύγα!

Δυο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό στο ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα.
Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό:
- "Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα;"
Κι ο δεύτερος:
- "Εγώ δε βλέπω τη μύγα αλλά ακούω τα βήματα της!!"