altΚτηνοτροφία

Η κτηνοτροφία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους του πρωτογενούς τομέα και είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που διαμόρφωσαν τα τοπία της υπαίθρου στην Ελλάδα.

Συμμετέχει ως βασικός πυλώνα στην εθνική οικονομία, με την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στο εθνικό προϊόν της χώρας.

Υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 2,5 % του εθνικού μας ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ υπάρχουν στη χώρα 12.974 αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και 71.725 μεικτές (απογραφή 2021).
Ειδικότερα υπάρχουν:
o 10.865 εκμεταλλεύσεις βοοειδών και 624.397 ζώα
o 56.759 εκμεταλλεύσεις προβάτων και 7.721.644 ζώα
o 36.977 εκμεταλλεύσεις αιγών και 3.148.976 ζώα
o 5.906 εκμεταλλεύσεις χοίρων και 742.963 ζώα
o 72.550 εκμεταλλεύσεις πουλερικών και 26.962.120 ζώα
o 8.704 μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις και 952.063 κυψέλες
Σύμφωνα με τον σύνδεσμο Ελληνικής κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), ο κλάδος απασχολεί πάνω από 500.000 άτομα στην Ελλάδα και χιλιάδες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου και των μεταφορών προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με συγκεκριμένα στοιχεία (2022) (κλικ εδώ)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η κτηνοτροφία βαίνει μειούμενη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.Η Ελλάδα έχασε ένα στα τέσσερα παραγωγικά ζώα την τελευταία10ετία (2012-21).Ωστόσο διατηρεί τηνπρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αιγοτροφία και την τρίτη στην προβατοτροφία, ενώ, αντίθετα, στη χοιροτροφία είναι στην 18η θέση και στη βοοτροφία στην 19η.
Η ελληνική κτηνοτροφία κατέγραψε απώλειες και στις τέσσερις βασικές κατηγορίες παραγωγικών ζώων. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στηναιγοτροφία: τα εκτρεφόμενα κατσίκια μειώθηκαν από 4.293.000 ζώα το 2012 σε 2.844.000 ζώα το 2021 (μείωση 33,7%). Έτσι, η Ελλάδα διατήρησε μεν το 2021 την πρώτη θέση στην ΕΕ, ωστόσο η διαφορά της από την δεύτερη Ισπανία μειώθηκε στις 254.000 ζώα, ενώ το 2012 ανερχόταν στο 1.656.000 εκατομμύρια.
Στην προβατοτροφία το ζωϊκό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 21,2%, από 9.213.000 πρόβατα το 2021 στα 7.253.000 το 2021. Η Ελλάδα είναι πλέον τρίτη στην ΕΕ, μακράν πίσω από την Ισπανία (πάνω από 15.000.000 πρόβατα) αλλά και τη Ρουμανία, ο πληθυσμός προβάτων της οποίας υπερέβη τα 10.000.000 το 2021 ενώ το 2012 ανερχόταν στα 8.833.000.
Επισημαίνεται ότι σε επίπεδο ΕΕ η προβατοτροφία και η αιγοτροφία βρίσκονται σε καθοδική τροχιά τα τελευταία χρόνια, χάνοντας το 13% (αιγοτροφία) και το 10% (προβατοτροφία) του ζωικού κεφαλαίου συγκριτικά με το 2010. Μικρότερη (3%) ήταν η μείωση στη βοοτροφία, ενώ η χοιροτροφία είναι ο μοναδικός κλάδος που γνώρισε ελαφρά αύξηση κατά 2%.

Στην Ελλάδα, πάντως, αμφότεροι οι τομείς υπέστησαν μείωση:
-βοοτροφία κατά 17,6%, από τις 685.000 στις 564.000 ζώα
-χοιροτροφία κατά 29,8%, από το 1.044.000 στις 733.000.
Η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι χώρες της Ευρώπης με τον δυναμικότερο κτηνοτροφικό τομέα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Η Θεσσαλία είναι η τρίτη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, με πληθυσμό 688.255 κατοίκους (απογραφή 2021) και με συμμετοχή στο συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της τάξεως του 5,5% (άνω των 10 δισ. ευρώ).
Η συνολική της έκταση είναι 14.036 χλμ² και αντιπροσωπεύει περίπου το 11% της συνολικής έκτασης της ελληνικής επικράτειας.
Το έδαφος, ως προς τη διαμόρφωσή του, είναι 50% ορεινό-ημιορεινό και 50% πεδινό, ενώ στα όριά του περιλαμβάνεται η πεδιάδα της Θεσσαλίας η δεύτερη μεγαλύτερη πεδιάδα της ελληνικής επικράτειας.
Η Θεσσαλία έχει στην έκταση της 3 ορεινούς δήμους (δύο στο νομό Καρδίτσας και έναν στο νομό Μαγνησίας) και 15 νησιά (στο νομό Μαγνησίας).Είναι ο μεγαλύτερος τροφοδότης της χώρας σε αγροτικά προϊόντα και έχει μακρά ιστορία κτηνοτροφίας και γεωργίας, άρρηκτα συνδεδεμένη με τους κατοίκους της περιοχής.
Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τα προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης που παράγονται στη Θεσσαλία, το ποσοστό συμμέτοχής τους στην συνολική παραγωγή στην Ελλάδα, το ποσοστό συμμετοχής των γαλακτομικών προϊόντων στις Ελληνικές εξαγωγές και το ποσοστό αγροτικής μεταποίησης στην Θεσσαλία.

Τι παράγει η Θεσσαλία (κλικ εδώ)

Ειδικότερα στη Θεσσαλία υπάρχουν:

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
• 4080 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων με 1.059.728 ζώα
• 1468 εκμεταλλεύσεις βοοειδών με 110.802 ζώα
• 96 εκμεταλλεύσεις χοίρων με 83.469 ζώα
• 24 εκμεταλλεύσεις ορνίθων με 223.560 ζώα
• 11 εκμεταλλεύσεις ινδορνίθων με 36.700 ζώα

ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
• 1243 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων με 238.338 ζώα
• 475 εκμεταλλεύσεις βοοειδών με 35.808 ζώα
• 14 εκμεταλλεύσεις χοίρων με 16.748 ζώα

ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
• 2075 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων με 205.967 ζώα
• 618 εκμεταλλεύσεις βοοειδών με 12.634 ζώα
• 7 εκμεταλλεύσεις χοίρων με 6.376 ζώα

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
• 2252 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων με 288.420 ζώα
• 1.400 εκμεταλλεύσεις βοοειδών με 73.576 ζώα
• 102 εκμεταλλεύσεις χοίρων με 43.644 ζώα

Στον πίνακα παρακάτω βλέπουμε τα ζώα Ελληνικών φυλών βοοειδών και προβάτων που εκτρέφονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. (κλικ εδώ)

Η πλημμύρα που σημειώθηκε στη Θεσσαλία τον Σεπτέμβριο του 2023 και έφερε την ονομασία Daniel προκάλεσε τεράστιες απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, κτηριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, ζωοτροφές και εφόδια.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης οι απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο έχουν ως εξής:

Πίνακας απωλειών ζωικού κεφαλαίου
Πρόβατα & Αίγες 84.582
Βοοειδή 7.963
Χοίροι 23.131
Ορνιθοειδή 256.483
Κουνέλια 647
Άλογα 71
Μελισσοσμήνη 111.971

Η αναγωγή αυτών των αριθμών σε προϊόντα, σημαίνει την απώλεια χιλιάδων τόνων κρέατος, γάλακτος (τυριού), μελιού και αυγών.
Συνυπολογίζοντας και την μείωση της παραγωγής στις εκτροφές που δεν έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά έπαθαν ζημιές στις εγκαταστάσεις, έχασαν τα αποθέματα των ζωοτροφών τους, προέκυψαν ασθένειες στα ζώα τους και σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε δυσκολία στην πρόσβαση, οι συνέπειες αυξάνονται ακόμη περισσότερο.
Συνολικά οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για απώλεια ζωικού κεφαλαίου είναι 2.363.
Η κατάσταση αυτή επιδείνωσε την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση των κτηνοτρόφων στην περιοχή (υψηλό κόστος παραγωγής, μειωμένη τιμή στα προϊόντα, χαμηλό εισόδημα). Ο κίνδυνος διακοπής του επαγγέλματος, από σημαντικό αριθμό παραγωγών είναι εμφανής και με δεδομένο τον υψηλό μέσο όρο ηλικίας των κτηνοτρόφων, το μέλλον για τον κλάδο δεν διαφαίνεται εύκολο.
Πέρα όμως από τα νούμερα υπάρχει και η ποιοτική διάσταση του ζητήματος. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι, όταν πρόκειται για ζώα, ακόμη και ένα υπήρχε η δυνατότητα άμεσης αντικατάστασής τους, η παραγωγή δεν θα ήταν η ίδια. Θα απαιτηθούν τουλάχιστον 2 χρόνια ώστε στην κάθε εκτροφή, η παραγωγή να φτάσει στα προ DANIEL επίπεδα. Η δυσκολία στην αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου αφορά και την ηλικία αλλά και τη φυλή, όταν υπάρχουν περιορισμοί στον τρόπο παραγωγής, όπως στην φέτα που αποτελεί προϊόν ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ).
Στην πραγματικότητα δηλαδή η αντικατάσταση των ζώων με άλλα έτοιμα να παράγουν είναι αδύνατη.
Είναι αναγκαίο ένα σχέδιο ανασυγκρότησης για την κτηνοτροφία στη Θεσσαλία, το οποίο θα πρέπει να εκπονηθεί σε τρία επίπεδα.

1. Μέτρα για τους πληγέντες κτηνοτρόφους.
2. Μέτρα που θα δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για κτηνοτρόφους και μεταποιητές και παράλληλα θα εξασφαλίσουν τον υγιή ανταγωνισμό και την ποιότητα των προϊόντων για τους καταναλωτές.
3. Ένα Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης (πιλοτικά στη Θεσσαλία).

Παράλληλα θα πρέπει να τεθούν στόχοι, οι οποίοι συνοψίζονται στους ακόλουθους:
1. Παραμονή των πληγέντων στον τόπο τους και στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.
2. Αύξηση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων.
3. Αύξηση της παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης με προτεραιότητα αυτών για τα οποία έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως το γίδινο και πρόβειο γάλα και κρέας. Αξίζει να σημειωθεί πως η ζήτηση για γίδινο γάλα έχει αυξηθεί, λόγω των διατροφικών στοιχείων του, συνεπώς, οι συνθήκες για την αιγοτροφία καθίστανται ευνοϊκές.
4. Επένδυση στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ των προϊόντων ζωικής προέλευσης. Η χώρα πρέπει να στοχεύσει στην παραγωγή ποιοτικών και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων, που θα προσδώσουν υπεραξία, αλλά και θέση στην παγκόσμια αγορά. Αυτό προϋποθέτει: σύγκρουση με εναρμονισμένα συμφέροντα (ΚΑΡΤΕΛ), που λυμαίνονται την αγορά, αυστηρούς ελέγχους και κυρώσεις σε ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής και συνεργασία με τα πανεπιστήμια για την τεκμηρίωση ισχυρισμών υγείας για τα ελληνικά τρόφιμα.

Μέτρα για τους πληγέντες
• Κοινωνικός μισθός για όσους κτηνοτρόφους έχασαν το ζωικό κεφάλαιο, τον εξοπλισμό,τις εγκαταστάσεις ή όλα μαζί. Για να παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι στον τόπο τους και στην εργασία τους, θα πρέπει να εξασφαλίσουν εισόδημα μέχρι να έχουν ζώα,στάβλο, εξοπλισμό και παραγωγή. Αυτός ο χρόνος δεν μπορεί να είναι λιγότερος απόδύο χρόνια. Προφανώς θα πρέπει ταυτόχρονα και με γρήγορους ρυθμούς να λάβουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται.
• Άμεση καταβολή των αποζημιώσεων για ζωικό κεφάλαιο, εξοπλισμό και υποδομές.
• Μέριμνα ώστε να μην χαθούν οι Ευρωπαϊκές ενισχύσεις στους πληγέντες (νομοθετικήπαρέμβαση και αίτημα εξαίρεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η περίοδος της «ανωτέρας βίας» να επεκταθεί, τουλάχιστον στα 3 χρόνια).
• Επιτάχυνση της εφαρμογής του μέτρου του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ),της νέας προγραμματικής περιόδου, για την χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων καιτην αγορά ζωικού κεφαλαίου με ποσοστό επιδότησης 100% για τις πληγείσες περιοχές.
• Στην προκήρυξη των μέτρων του ΠΑΑ της νέας προγραμματικής περιόδου ναπροβλεφθεί σημαντική αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης για την ΠεριφέρειαΘεσσαλίας αλλά και μείωση του ποσοστού συμμετοχής των παραγωγών.
• Πρόβλεψη για την αδειοδότηση, με συνοπτικές διαδικασίες, των κτηνοτροφικώνεγκαταστάσεων που καταστράφηκαν από την κακοκαιρία
• Άμεση αποκατάσταση των βασικών υποδομών (οδικό δίκτυο, υδροδότηση,ηλεκτροδότηση, επικοινωνίες)
• Αναστολή οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες

Μέτρα που θα βελτιώσουν την παραγωγική διαδικασία
• Εργόσημο ως μέσο νόμιμης απασχόλησης και στην κτηνοτροφία. Το πρόβλημα για εργαζόμενους στην κτηνοτροφία είναι τεράστιο και ένας από τους λόγους μείωσης του ζωικού κεφαλαίου.
• Στελέχωση και μηχανοργάνωση των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής.

(Κλικ εδώ)

• Ηλεκτρονικό μητρώο αιγοπροβάτων και διασύνδεση με το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ, γιατην ιχνηλασιμότητα σε γάλα και κρέας
• Ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης προβάτων και βοοειδών (βώλοι)
• Δωρεάν εφαρμογή των προγραμμάτων για νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης
• Στελέχωση εποπτευόμενων οργανισμών και ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ τους και με τις διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης και κτηνιατρικής.
• ΟΠΕΚΕΠΕ: ενημέρωση των αγροτών, έγκαιρη και με διαφάνεια καταβολήτων επιδοτήσεων
• ΕΛΓΑ:Αποτελεί το μοναδικό ασφαλιστικό φορέα της χώρας για την αγροτική παρωγή. Σκοπός του είναι η διασφάλιση της αγροτικής περιουσίας και του αγροτικού κεφαλαίου, μέσω της ενεργητικής προστασίας, αλλά και των αποζημιώσεων που καταβάλλει σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος λόγω φυσικών καταστροφών. Διαχρονικά παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσειςστην έκδοση πορισμάτων αλλά και στις πληρωμές των αποζημιώσεων τουΕΛΓΑ.
• ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: Κύριο αντικείμενο του είναι η ανάπτυξη και υποστήριξηδράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη τουαγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών,την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικώναγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθώνγεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα. Ιδιαίτερη σημασία πρέπεινα δοθεί στο σύστημα ιχνηλασιμότητας ΑΡΤΕΜΙΣ για τη διακίνησηγάλακτος, κρέατος και αυγών.
• ΕΦΕΤ: Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων συνιστά τον κύριο ΦορέαΕλέγχου Τροφίμων στον Ελλαδικό χώρο.
• Εφαρμογή του νόμου 4492/2017 για τα νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα ζωικήςπροέλευσης. Οι «ελληνοποιήσεις» αγροτικών προϊόντων αποτελούν το κρισιμότεροίσως ζήτημα του αγροτικού μας τομέα. Αποτελούν πληγή για τους παραγωγούς,τους καταναλωτές, αλλά και για την οικονομία της χώρας. Υπονομεύουν τηνελληνική παραγωγή και πλήττουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εγχώριωπροϊόντων που είναι η ποιότητα. Με το νόμο 4492/2017 θεσπίζονται μέτραελέγχου για τη διαφάνεια της αγοράς και την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεωνμε σκοπό την προστασία της εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής. Ειδικά για τοκρέας προβλέπονται έλεγχοι σε όλη την επικράτεια για την εφαρμογή της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας προέλευσης στα εμπορικά έγγραφα και σεκάθε μορφής σήμανσης των προϊόντων των επιχειρήσεων/εκμεταλλεύσεων πουδιακινούν κρέας».
• Εφαρμογή του νόμου 4351/2015 για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Με ταδιαχειριστικά σχέδια ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των εκτάσεων για βόσκηση στηχώρα σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες, συμβατές με τη δασικήνομοθεσία και τη βοσκή παράλληλες χρήσεις και τη βοσκοϊκανότητα της κάθεπεριοχής και διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση και απρόσκοπτη αξιοποίηση τωνβοσκήσιμων γαιών για τις ανάγκες βόσκησης των ποιμνίων. Σύμφωνα μεανακοίνωση του υπουργείου παρατείνεται, μέχρι τις 31.12.2025, η διαδικασίαεκπόνησης, υποβολής και έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκήσιμωνγαιών με ότι αυτό συνεπάγεται για την αξιοποίηση της πλούσιας χλωρίδας από τηνκτηνοτροφία.
• Εξίσωση ΦΠΑ ζωοτροφών/ζωικών προϊόντων. Ο ΦΠΑ εισροών και εκροών πρέπεινα είναι στο ίδιο επίπεδο, ώστε να μην δημιουργείται ταμειακό πρόβλημα στις αγροτικές επιχειρήσεις.
• Ενίσχυση σε προσωπικό και αρμοδιότητες του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρωνστην Καρδίτσα, με σχέδιο για τη γενετική βελτίωση του καραγκούνικου προβάτου,της γίδας σκοπέλου, της ελληνικής βραχυκερατικής φυλής βοοειδών και άλλωναυτόχθονων φυλών ζώων. Τα ζώα αυτά δεν απαιτούν υποδομές υψηλού κόστους,επιβιώνουν και παράγουν ακόμη και σε δυσπρόσιτες περιοχές και συνδέονται μεσημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Στόχος η διατήρηση των φυλών, η γενετικήβελτίωση και αύξηση των παραγόμενων προϊόντων με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
• Στελέχωση σε προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό των κτηνιατρικών εργαστηρίων στη Λάρισα. Εξέταση της συνεργασίας με την κτηνιατρική και την κτηνοτροφικήκοινότητα για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκτροφές όπως:
 ποιοτική ανάλυση ζωοτροφών,
 έλεγχος και εκρίζωση νοσημάτων όπως η παραφυματίωση αιγών καιπροβάτων, το λοιμώδες έκθυμα προβάτων και αιγών κ.α.
• Επιδοτούμενα κτηνοτροφικά φωτοβολταϊκά για μείωση του ενεργειακού κόστους,με εξασφάλιση της διασύνδεσής τους με το δίκτυο. Σε καμιά περίπτωση ητοποθέτησή τους δεν πρέπει να αφορά γη υψηλής παραγωγικότητας.
• Σχέδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων τωνκτηνοτρόφων. Με κατασχέσεις απειλούνται γεωργοί, κτηνοτρόφοι καισυνεταιρισμοί σε ολόκληρη τη χώρα. το ύψος των κόκκινων” αγροτικών δανείωνύψους 1,5 δισ. (που μαζί με τον εκτοκισμό αγγίζουν τα 4 δις)

Εθνικό Σχέδιο ανασυγκρότησης για την κτηνοτροφία
• Αξιοποίηση όλων των προγραμμάτων χρηματοδότησης (ΠΑΑ) έγκαιρα, με σχέδιο και μεπολλαπλασιαστική αξία.
Ειδικά στη Θεσσαλία:
 Σχέδιο ένταξης περισσότερων εκμεταλλεύσεων στο μέτρο της βιολογικής γεωργίαςκαι κτηνοτροφίας (σήμερα είναι ενταγμένα στο μέτρο 13.876 βοοειδή, 54.186πρόβατα, 35.234 αίγες). «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές καιμεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία».
 Αξιοποίηση μέτρων όπως η «καλή μεταχείριση των ζώων» , η «μείωση της χρήσηςαντιβιοτικών στην προβατοτροφία», η «ευζωία», η «περιβαλλοντική διαχείρισητων κτηνοτροφικών συστημάτων» μπορούν να προσδώσουν υπεραξία σταπροϊόντα.
 Αξιοποίηση, με σχεδιασμό, των μέτρων στήριξης της μελισσοκομίας. ΣτοΘεσσαλικό κάμπο η μελισσοκομία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη και σε αυτόβοηθούν οι περιβαλλοντολογικές και κλιματολογικές συνθήκες και η εξαιρετικήμελισσοκομική χλωρίδα. Χρειάζονται σοβαρές διορθωτικές κινήσεις για τηνπιστοποίηση του Ελληνικού μελιού, την καθιέρωση σήματος και την ανάδειξη της ονομασίας προέλευσης ώστε αποκτήσει σημαντικό κομμάτι στην Ελληνική και τηνπαγκόσμια αγορά.
 Έργα για οδική πρόσβαση, υδροδότηση και ηλεκτροδότηση για όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες κατατίθεται δήλωση καλλιέργειας(ΟΣΔΕ), με ή χωρίς άδεια λειτουργίας. «Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων»,«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»,«Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη μεΠρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)».
 Εκπαίδευση αγροτών, συμβουλευτικές υπηρεσίες. «Εκπαίδευση – κατάρτισηγεωργών και λοιπών ενδιαφερόμενων ομάδων». «Συμβουλευτικές υπηρεσίεςγεωργών και λοιπών ενδιαφερόμενων ομάδων»
 Μέτρα για την βιοασφάλεια των παραγωγικών ζώων.
• Χαμηλότοκα δάνεια σε κτηνοτρόφους και μεταποιητές προϊόντων ζωικής προέλευσης.Παρά τη σοβαρή δημοσιονομική εμπλοκή του κράτους υπέρ των τραπεζών,εξακολουθούν να υφίστανται αποκλίσεις από τη χρηματοπιστωτική κανονικότητα. Στην πραγματικότητα είναι σχεδόν αδύνατη η χρηματοδότηση των μικρομεσαίωνεπιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα. Το κράτος, ως δημόσια εξουσία πουεπιδιώκει το δημόσιο συμφέρον πρέπει να παρέμβει. Η συνεργασία με μη συστημικέςτράπεζες θα μπορούσε να εξεταστεί. Στη Θεσσαλία λειτουργούν δύο συνεταιριστικές τράπεζες, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και η Συνεταιριστική ΤράπεζαΚαρδίτσας.
• Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.Κατάργηση του νόμου 4673/2020 ο οποίος δεν συνάδει με τις συνεταιριστικές αρχές,καταργεί το συνεταιριστικό δίκαιο, δεν διασφαλίζει, με κανόνες υποχρεωτικής εφαρμογής,τη διακριτή συνεταιριστική ταυτότητα και κυρίως δεν προστατεύει τους συνεταιρισμούςαπό τη μετατροπή τους σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις άλλης μορφής.Νομική αναγνώριση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.
• Πραγματική σύγκλιση των ιστορικών δικαιωμάτων που κατοχυρώθηκαν την τριετία2000-2003. Η χώρα, παρά τη δυνατότητα που δίνει ο Ευρωπαϊκός κανονισμός, συντηρείτον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ γεωργών και κτηνοτρόφων, αποκλείοντας την είσοδοστο επάγγελμα νέων ανθρώπων.
• Εξασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία του οργανισμού πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), μεστελεχωμένα παραρτήματα σε ολόκληρη την περιφέρεια.
• Αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.
-Διαχωρισμός φυτικής και ζωικής παραγωγής
-Επανακαθορισμός του πλαισίου των αποζημιώσεων για τις ασθένειες, τα φυσικάαίτια καιτα άγρια ζώα αλλά και για τα ποσά. Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα η αποζημίωση ναμην αφορά μόνο το ζώο αλλά και την παραγωγή.
-Επίσπευση του χρόνου πληρωμής τους.
• Χωροταξικός σχεδιασμός με ξεκάθαρες χρήσης γης και δημιουργία κτηνοτροφικώνζωνών.
• Αλλαγή θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεωνυφιστάμενων και νέων. Σημαντικός αριθμός λειτουργεί χωρίς νόμιμη άδεια σε ένακαθεστώς παρατάσεων που ξεκίνησε το 2012.
• Στελέχωση των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Περιφέρεια,με εξειδικευμένο προσωπικό για τη μεταποίηση και τις εξαγωγές των αγροτικώνπροϊόντων.
• Εξέταση της μεταφοράς διοικητικά των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας καιΚτηνιατρικής από την Περιφέρεια στο Υπουργείο.
• Επίλυση του ζητήματος της μεταφοράς ζώων στα σφαγεία, για τον ορεινό όγκο και τανησιά. Η μετακίνηση σε μεγάλες αποστάσεις, εκτός του αυξημένου οικονομικού καιπεριβαλλοντικού κόστους, επηρεάζει σημαντικά και την ποιότητα του κρέατος.Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για κινητά σφαγεία ή σφαγεία εκτροφής. Συνεργασίαμε την τοπική αυτοδιοίκηση για την χρηματοδότηση των Δήμων για την ίδρυσηδημοτικών σφαγείων σε μειονεκτικές και απομακρυσμένες περιοχές).
• Σχέδιο για την αύξηση των εκμεταλλεύσεων και των ζώων που εκτρέφονται εκτατικά.Ειδικά στη Θεσσαλία η αξιοποίηση του ημιορεινού ορεινού όγκου για την εγκατάστασηκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με ζώα που θα αξιοποιούν τη φυσική βλάστηση, θαοδηγήσει στην παραγωγή προϊόντων υψηλής θρεπτικής και οικονομικής αξίας. Αυτόπροϋποθέτει διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, αγροτική οδοποιία, ηλεκτροδότηση,υδροδότηση και σύνδεση με το διαδίκτυο.
• Συνδεμένες ενισχύσεις. Στη νέα προγραμματική περίοδο προβλέπεται αύξηση τουποσού των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Η επιλογή συγκεκριμένων προϊόντων, λίγων σεαριθμό, με ξεκάθαρους και μετρήσιμους στόχους, αλλά και αυστηρά κριτήρια, θαδώσει σημαντική βοήθεια στους παραγωγούς συγκεκριμένων κλάδων και θαδημιουργούσε εκείνη την κρίσιμη μάζα που θα έδινε υπεραξία στα προϊόντα. Για τηνκτηνοτροφία για παράδειγμα θα μπορούσε να ενισχυθεί, με συνδεδεμένη ενίσχυση, τογίδινο γάλα.
• Ποσόστωση στη φέτα.Η φέτα αποτελεί προϊόν ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ). Με τον όρο “προϊόν ΠΟΠ” νοείταιτο προϊόν που κατάγεται από συγκεκριμένη περιοχή, τόπο ή χώρα, η ποιότητα ή ταχαρακτηριστικά του οποίου οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερογεωγραφικό περιβάλλον της παραπάνω περιοχής, τόπου ή χώρας και του οποίου ηπαραγωγή, μεταποίηση και επεξεργασία γίνονται εντός της εν λόγω οριοθετημένηςγεωγραφικής περιοχής. Η φέτα κατέχει εξέχουσα θέση ανάμεσα στα προϊόντα ΠΟΠ της χώρας μας, όχι μόνο γιατί είναι κατά παράδοση αναπόσπαστο κομμάτι των διατροφικώνσυνηθειών του Έλληνα, αλλά κυρίως γιατί αποτελεί ένα εθνικό προϊόν-έμβλημα, μετεράστιες εξαγωγικές δυνατότητες. Οι προδιαγραφές καταχώρισής της υπαγορεύονται απότην Υπουργική Απόφαση 313025/11.01.1994 (ΦΕΚ 8 Β). Σύμφωνα με αυτήν, το γάλα πουχρησιμοποιείται για την παρασκευή της φέτας προέρχεται αποκλειστικά από τις περιοχέςΜακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και το νομόΛέσβου και από φυλές αιγοπροβάτων παραδοσιακά εκτρεφόμενες και προσαρμοσμένεςστην περιοχή παρασκευής της. Πρόκειται για γάλα πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο σεμέγιστο ποσοστό 30%, νωπό ή παστεριωμένο και με συγκεκριμένα φυσικοχημικάχαρακτηριστικά, όπως ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα 6% κ.β. και ελάχιστο pH 6,5. ΗΥπουργική Απόφαση για τη φέτα υπαγορεύει αυστηρά την πήξη του γάλακτος εντός 48ωρών από την άμελξή του, ενώ απαγορεύει ρητά τη συμπύκνωσή του, καθώς και τηνπροσθήκη σκόνης ή συμπυκνώματος ή πρωτεϊνών γάλακτος, καζεϊνικών αλάτων, χρωστικώνκαι συντηρητικών ουσιών σε αυτό. Απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών καιαντιβιοτικών ουσιών στο τυρί και την άλμη.Η ποσόστωση, δηλαδή η ανώτερη ποσότητα που θα μπορεί να παραχθεί, θα οριστεί μεβάση των αριθμό των προβάτων και των αιγών που πληρούν τις προϋποθέσεις τουκανονισμού και θα μπορεί να αναθεωρηθεί προς τα επάνω με πιστοποιήσεις καιαυστηρούς ελέγχους.
• Υποδομές στην ύπαιθρο ώστε να παραμείνει ο πληθυσμός. Στην Ελλάδα μόλις το 11%των αγροτών είναι κάτω από 40 ετών. Η έλλειψη σοβαρών υποδομών στην Ελληνικήπεριφέρεια (οδικό δίκτυο, σχολεία, κέντρα υγείας), είναι ένας σοβαρός λόγος που οινέοι άνθρωποι μετακινούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα.
• Νέες τεχνολογίες. Στην ύπαιθρο, κυρίως στις αγροτικές περιοχές, είναι δύσκολη ακόμηκαι η σύνδεση στο διαδίκτυο.
• Συνεργασία του ΥΠΠΑΤ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικήςαλλαγής για το ζήτημα της βόσκησης των δασών. H μείωση εκτροφής των αίγων στηνΕλλάδα και η εντατικότερη και εν σταβλισμένη πλέον διαδικασία εκτροφής τους, λόγωκαι της έλλειψης χεριών (βοσκών), έχει περιορίσει, εκτός των άλλων, τα ευεργετικάαποτελέσματα της βόσκησης στην προστασία των δασών. Στην Πορτογαλία, το 2018,στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος, οι αρχές προσέλαβαν 50 κτηνοτρόφους με10.800 κατσίκια να καθαρίσουν περίπου 20.000 στρέμματα επικίνδυνα για πυρκαγιά.

Το αγροτικό ζήτημα, δηλαδή η γεωργία η κτηνοτροφία και η αλιεία, αποτελεί εθνικό ζήτημα. Αφορά ολόκληρη τη χώρα, αγρότες, μεταποιητές, καταναλωτές, ιδιαίτερα την Ελληνική περιφέρεια και προφανώς την εθνική οικονομία.
Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, να εκπονηθεί ένα οραματικό, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα, με ξεκάθαρους και μετρήσιμους στόχους,με συγκεκριμένο, αυστηρό, χρονοδιάγραμμά και μέθοδο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.Είναι πολύ πιθανόν η κατάσταση να είναι ήδη μη αναστρέψιμη. Αν όμως υπάρχει ένα ελάχιστο περιθώριο, αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί τώρα. Το αύριο μπορεί να είναι πολύαργά.

Για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου πρέπει να συμφωνήσουν και να συνεργαστούν: α) κυβερνητικές οντότητες (υπουργεία), β) κρατικές δομές (υπηρεσίες, οργανισμοί), γ) τοπικήαυτοδιοίκηση (περιφέρειες, δήμοι), δ) επιστημονική κοινότητα, ε) φορείς της αγοράςεμπλεκόμενοι με τον κλάδο και, το σημαντικότερο, στ) πραγματικοί ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ.
Εάν η πολιτεία θέλει πραγματικά να συμβάλει θετικά στο ζήτημα, θα πρέπει να ξεφύγει απότις διαχρονικά και διακομματικά, γενικόλογες, ανούσιες, τετριμμένες και παρωχημένες θέσεις/τοποθετήσεις.
Μια εθνική συνδιάσκεψη, όλων των εμπλεκομένων, η οποία θα καθορίσει το πλαίσιο προς εξειδίκευση, θα ήταν μια καλή αρχή.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΑΝΤΖΑ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Ζώδια Προβλέψεις

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 05.53
Δύση: 19.04
Σελήνη
6 ημερών
1803
Οι Τούρκοι σκοτώνουν πολλούς πολιορκημένους και αιχμαλωτίζουν πολλούς Μποτσαραίους στη μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
1822
Επιτιθέμενος στο Ρέθυμνο, συλλαμβάνεται και αποκεφαλίζεται ο φιλέλλην Γάλλος αξιωματικός Βαλέστ.
1824
Ο αιγυπτιακός στόλος υπό τον Τοπάλ φθάνει στο Νεόκαστρο.
1828
Ο Αυτοκράτορας της Ρωσίας Νικόλαος ο Α΄ κηρύσσει τον πόλεμο εναντίον της Τουρκίας.
1854
Οι Έλληνες επαναστάτες της Θεσσαλίας αναγκάζονται να λύσουν την πολιορκία του Δομοκού.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Η μύγα!

Δυο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό στο ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα.
Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό:
- "Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα;"
Κι ο δεύτερος:
- "Εγώ δε βλέπω τη μύγα αλλά ακούω τα βήματα της!!"