Συνεδρίαση του Δ.Σ. Καρδίτσας – Την Τρίτη 23 Απριλίου

Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Απριλίου και ώρα 18.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2024 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης επίτευξης στόχων προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2024 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Α' τριμήνου 2024 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας λόγω κατάργησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Καρδίτσας με την επωνυμία “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ.)” μέχρι την ενσωμάτωση αυτού στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (εισ.: αντιδήμαρχος Π. Μουταρέλος)
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε (εισ.: αντιδήμαρχος Π. Μουταρέλος)
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξέταση πρότασης άρσης απαλλοτρίωσης με τροποποίηση ρυμοτομικών γραμμών στο Ο.Τ 55 (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταχώρηση τιμολογίων παρελθόντων οικονομικών ετών στο Οικονομικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με οικονομική ενίσχυση συνολικού ποσού 18.600,00€ με ΦΠΑ προς το ΝΠΙΔ με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ” και διακριτικό τίτλο “Cycling Greece”, ως αντιστάθμισμα του οφέλους που θα προκύψει από τη διοργάνωση του “ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας 2024” κατηγορίας 2.1 της UCI, για τον Δήμο Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’ αριθ. 223/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας περί παράτασης σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος “Κυλικείο” εντός του δημοτικού κοιμητηρίου κατόπιν σύστασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κανονισμού λειτουργίας δημοτικού δάσους Παπαράντζας Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Φ. Παπαδημητρίου)
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπών για τη διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων θερινής περιόδου σχολικού έτους 2023 – 2024 του Δημοτικού Ωδείου Καρδίτσας και καθορισμό αμοιβής των μελών τους (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης )
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση γνωμοδοτικής - επιστημονικής επιτροπής στο Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο - Κέντρο Τεκμηρίωσης & Επικοινωνίας του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης )
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 20/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση – εκποίηση πραγμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2024 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 22/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης επιτροπής ελέγχου μισθωτικών συμβάσεων (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 23/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης επιτροπής καταγραφής περιουσιακών στοιχείων από κληροδοσίες και δωρεές στο Δήμο Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 66/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (εισ.: αντιδήμαρχος Μελ. Μπαζή)
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόθεση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού Ωδείου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης )
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου “Κυλικείο” εντός του δημοτικού νεκροταφείου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη θέση “Μαυρόες” της Δ.Κ Μητρόπολης και “ΔΕΗ” της Δ.Κ Ρούσσου (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προσωρινή μετακίνηση των λαϊκών αγορών που διεξάγονται Τετάρτη και Σάββατο (εισ.: αντιδήμαρχος Ολ. Μακρή)
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου (εισ.: αντιδήμαρχος Ολ. Μακρή)
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος χορήγησης άδειας παραστάσεων στο δημοτικό δάσος Παπαράντζας (εισ.: αντιδήμαρχος Ολ. Μακρή)
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε ιδιοκτησία δημοτών (ΑΝΤ. ΑΝΤ. & ΙΩ) (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε ιδιοκτησία δημότη (ΣΟΥΦ. ΕΥ.) (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω αφαίρεσης επιπλέον εισφοράς σε γη (ΠΑΛ. ΕΙΡ.) (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 05.09
Δύση: 19.57
Πρώτο Τέταρτο
1470
Οι Τούρκοι πραγματοποιούν έφοδο, εισχωρούν στη Χαλκίδα και την κυριεύουν από τους Βενετούς.
1715
Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν το Άργος από τους Βενετούς.
1913
Αγήματα του Ελληνικού Στόλου απελευθερώνουν την Αλεξανδρούπολη.
Ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει την Ξάνθη.
1920
Ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει την Αδριανούπολη, φθάνοντας έως την Τσατάλτζα, έξω από την Κωνσταντινούπολη.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Η μύγα!

Δυο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό στο ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα.
Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό:
- "Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα;"
Κι ο δεύτερος:
- "Εγώ δε βλέπω τη μύγα αλλά ακούω τα βήματα της!!"