Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας - Την Τρίτη 19/12

Ειδική και τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας έχει προγραμματιστεί την  Τρίτη  19 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά:

Στις 6.00’ μ.μ θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας έτους 2024 (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παρακράτηση ποσού από την επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Δήμου Καρδίτσας για Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ των σχολικών μονάδων (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της αριθ. 407/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (Δ’ κατανομή έτους 2023) (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2024-2025 (εισ: πρόεδρος Δ.Ε.Π Στ. Θεολόγης)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών (εισ: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξέταση αίτησης για τη λύση της σύμβασης εκπόνησης Μελέτης και Πράξης Εφαρμογής θύλακα Ζαχαριωτών – θύλακα Καμινάδων (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ισογείων καταστημάτων συνολικού εμβαδού 45,80 τ.μ επί της συμβολής των οδών 18ης Αυγούστου & Αθ. Μπλατσούκα για τη στέγαση αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ισογείων καταστημάτων συνολικού εμβαδού 52,00 τ.μ επί της οδού 18ης Αυγούστου  για τη στέγαση αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΩΠΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ) – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ» (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση του σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: προϊσταμένη προγραμματισμού Νατ. Τζέλλου)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχών υπηρεσίας  για το έτος 2024 (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση παρατάσεων συμβάσεων ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δήμου Καρδίτσας και φορέων του μέχρι την 31/3/2024 (εισ.: διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση παρατάσεων συμβάσεων ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δήμου Καρδίτσας και φορέων του μέχρι την 31/3/2024 (εισ.: διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων Κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022 και κατάρτιση της έκθεσης του Δ.Σ. επί του απολογισμού, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του Δ.Ο.Π.Α Καρδίτσας (εισ: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Ιω. Ρόβας)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επανυποβολή της 7ης αναμόρφωσης  του Δ.Ο.Π.Α Καρδίτσας οικονομικού έτους 2023 (εισ: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Ιω. Ρόβας)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του Δ.Ο.Π.Α Καρδίτσας οικονομικού έτους 2023 (εισ: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Ιω. Ρόβας)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τοποθέτηση προτομής του συνταγματάρχη Θωμά Αδάμου στην πλατεία της δημοτικής κοινότητας Παλαιοκκλησίου (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)


Στις 8.00’ μ.μ θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), ήτοι του Προϋπολογισμού και της Στοχοθεσίας του Δήμου Καρδίτσας έτους 2024 (εισ.: αντιδήμαρχος οικονομικών Ηλ. Σχορετσανίτης)

 

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 05.10
Δύση: 19.56
Πρώτο Τέταρτο
1821
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης φυλακίζεται στην Αυστρία.
1824
Δύναμη 12.000 Τουρκαλβανών επιτίθενται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος.
1907
Οι οπλαρχηγοί Δ. Γιουγκολάκης (Μητρούσης) και Θ. Τουρλεντές εγκλωβίζονται από τους Τούρκους στην Κάτω Κεμενικιά Σερρών.
Ενδεκαμελές σώμα υπό τον Ανθυπολοχαγό Ανδρέα Μακούλη (Στενημαχίτη) κυκλώνεται από τους Τούρκους στη Δόβιστα.
1913
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται στην Κομοτηνή.
1920
Ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει τις Σαράντα Εκκλησίες στην Ανατολική Θράκη.
1942
Εκτέλεση Ελλήνων από τους Γερμανούς στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1944
Ισχυρή δύναμη Ιερολοχιτών και Βρετανών προσβάλλει την γερμανο-ιταλική φρουρά της Σύμης και της προκαλεί σοβαρές απώλειες.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Η μύγα!

Δυο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό στο ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα.
Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό:
- "Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα;"
Κι ο δεύτερος:
- "Εγώ δε βλέπω τη μύγα αλλά ακούω τα βήματα της!!"