Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας

Διπλή συνεδρίαση (ειδική και τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 στην αίθουσα συνεδριάσεων.
Στις 18.00 έχει προγραμματιστεί η ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2021 (εισηγητές: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας, ορκωτός λογιστής Αθ. Χιώλος, αν. πρ/νος λογιστηρίου Αν. Καρράς)  


Ενώ στις 19.00  έχει προγραμματιστεί η τακτική συνεδρίαση του Σώματος με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στην υπό σύσταση Διαδημοτική Ενεργειακή Κοινότητα με την Επωνυμία ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. (εισ: κ. δήμαρχος)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό των λοιπών τελών, φόρων και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας - διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών έτους 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με οριστική ονομασία – μετονομασία οδών και πλατειών της Καρδίτσας (εισ: πρόεδρος επιτροπής ονοματοδοσίας Αριστ. Σπάνιας)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξέταση πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Καρδίτσας στο Ο.Τ 604 περιοχής Επεκτάσεων Αγίου Νικολάου – Χρήση γης Κοινωνικής Πρόνοιας και προσαρμογή σχεδίου (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Αν. Μακρή (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμπλήρωση της υπ’αριθ. 240/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης σύμβασης μίσθωσης  Α΄ και Β΄ ορόφου,  pilotis και κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας Δόμησης και της Τεχνικής Υπηρεσίας επί της οδού Σαρανταπόρου 140, ως προς το ύψος του μηνιαίου μισθώματος (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (Δ’ κατανομή έτους 2022) (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Κ.Δ.Α.Π. Καρδιτσομαγούλας (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος της κοινότητας Ρούσσου (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή παράτασης διάρκειας υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5029802 έως την 30η.09.2023 (εισ: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δ.Ο.Π.Α.Κ. (εισ: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Ιω. Ρόβας)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων Κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ: Ιω. Κατσαούνος)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε για χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 05.49
Δύση: 19.07
Σελήνη
9 ημερών
1566
Ο Πιαλή Πασάς με 10.000 άνδρες εκδιώκει τους και Γενουάτες καταλαμβάνει την Χίο.
1821
Ο Πρόκριτος Κων. Λαχανάς κηρύσσει την Επανάσταση στην Σάμο, υψώνοντας την Σημαία της Επαναστάσεως στην πόλη Βαθύ.
1822
Οι Τούρκοι απαγχονίζουν στην Αδριανούπολη τον πρώην Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριλλο και άλλους κληρικούς και λαϊκούς.
1897
Σημειώνεται η μοναδική Ελληνική νίκη, στην περιοχή Βελεστίνου, κατά τον ατυχή Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897.
1941
Ο Ελληνικός Στρατός εκκενώνει την Ερσέκα και την Χειμάρρα.
Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την Κατερίνη και τα Γρεβενά.
1944
Φονεύεται από αντάρτες του ΕΛΑΣ ο Σχης Δημήτριος Ψαρρός και πολλοί αιχμαλωτισθέντες συμπολεμιστές του.
1956
Κύπριοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ ανατινάζουν δύο δεξαμενές πετρελαίου στην Λευκωσία.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Η μύγα!

Δυο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό στο ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα.
Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό:
- "Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα;"
Κι ο δεύτερος:
- "Εγώ δε βλέπω τη μύγα αλλά ακούω τα βήματα της!!"