Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 Κ. Αγοραστός: «Τα παιδιά είναι το οξυγόνο της ζωής»

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», υπέγραψαν την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος.

Αναγνωρίζοντας από κοινού την ανάγκη για μία αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσά τους, δεσμεύτηκαν να προβούν σε μία σειρά από συντονισμένες ενέργειες, κατά αρμοδιότητα, που θα έχουν στόχο την ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο, την ενίσχυση των διαδικασιών προαγωγής του βιοτικού επιπέδου και της υγείας των παιδιών, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης για θέματα παιδικής κακοποίησης - παραμέλησης, οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφανίσεων.
Συναποφάσισαν να αξιοποιήσουν τις δράσεις και την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο Οργανισμός για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών στους κρίσιμους τομείς της Βίας, Υγείας, Εξαφάνισης και Φτώχειας, υπό το θεσμικό και συντονιστικό ρόλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και να στηρίξουν τις δράσεις του Οργανισμού σε περιφερειακή κλίμακα. Επιπροσθέτως, συναποδέχτηκαν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια παροχής βοήθειας στα παιδιά και τις οικογένειές τους που χρήζουν στήριξης, μέσω των δράσεων που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Για την επίτευξη των ανωτέρω «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θέτει στη διάθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των αρμόδιων υπηρεσιών της, το σύνολο των υλικοτεχνικών υποδομών του και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του.

Ενδεικτικά:
● Τις τρεις Γραμμές Βοήθειας, οι οποίες λειτουργούν καθημερινά 24 ώρες, στελεχώνονται από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και είναι διασυνδεδεμένες με τον Ευρωπαϊκό αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:
Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056
Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000
Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111

● Τα προγράμματα Amber Alert Hellas για παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και Missing Alert Hellas για ενήλικες που έχουν εξαφανιστεί και διατρέχουν κίνδυνο.
● Την Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» στελεχωμένη από εκπαιδευμένους εθελοντές και διεθνώς πιστοποιημένες κυνοφιλικές ομάδες.
● Τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας παιδιών και νεογνών (Ασθενοφόρα) που είναι ενταγμένες στο ΕΚΑΒ και επανδρωμένες με πιστοποιημένους διασώστες.
● Τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής για Παιδιά εκ των οποίων δύο είναι Πολυϊατρεία.
● Τον «Οδυσσέα», το 1ο Κινητό Εργαστήρι Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας, με δυνατότητα αξιοποίησής του και ως όχημα Κινητό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.
● Τα εξειδικευμένα οχήματα άμεσης επέμβασης και τα διασωστικά οχήματα.
● Τα Ειδικά Μέσα (ΣμηΕΑ Drones, πλωτά μέσα).
● Τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, για κάθε παιδί και οικογένεια που βρίσκεται ή απειλείται να βρεθεί σε κατάσταση φτώχειας.
● Την παροχή κοινωνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και τις οικογένειές τους.
● Τη φιλοξενία οικογενειών από την Περιφέρεια στην Αθήνα, τα παιδιά των οποίων νοσηλεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα Νοσοκομεία Παίδων.
● Την υπηρεσία επιτόπιας παρέμβασης, η οποία απευθύνεται σε παιδιά θύματα κάθε μορφής βίας που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο, με σκοπό την άμεση απομάκρυνσή τους και την προστασία τους.
● Την υλοποίηση διαδραστικών παρεμβάσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης παιδιών, γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών σε σχολεία α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης, από εξειδικευμένους Ψυχολόγους, καθώς και τον «ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας.
● Την παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

O Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε μια ουσιαστική σύμπραξη αγάπης και δημιουργικής συνεργασίας ώστε όλα τα παιδιά της Θεσσαλίας να είναι υγιή και ασφαλή. Το σύμφωνο συνεργασίας  που υπογράψαμε περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που αναλαμβάνουμε από κοινού, τόσο  στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών φροντίδας, της αλληλεγγύης και  της προαγωγής της υγείας των παιδιών,  όσο και στο πεδίο της άμεσης  παρέμβασης  και  προστασίας παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο.  Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστα Γιαννόπουλο που θέτει στη διάθεσή μας το  εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και το σύνολο των υλικοτεχνικών υποδομών του Συλλόγου για σημαντικές δράσεις, όπως οι διακομιδές παιδιών σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ  και η παιδιατρική κατ’ οίκον  νοσηλεία για παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και αδυνατούν να μετακινηθούν. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του δικτύου δωρητών που έχει ενεργοποιήσει για την αντιμετώπιση του covid-19 ενισχύει το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με 5 πλήρεις κλίνες νοσηλείας ΜΕΘ παιδιών. Τα παιδιά είναι το οξυγόνο της ζωής. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει δράσεις για τα παιδιά, χτίζοντας σχολεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς, εξοπλίζοντας τις σχολικές μονάδες και στηρίζοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος, τόνισε: «Θεμέλιο της συνεργασίας μας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί η αμοιβαία υποστήριξη, η ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών, καθώς και η διαμόρφωση κοινών προγραμμάτων και δράσεων προς όφελος των παιδιών και όλων των ευάλωτων μελών της κοινωνίας μας. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στα 25 χρόνια λειτουργίας του, συνεργάζεται στενά με τους θεσμικούς φορείς, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ένωση δυνάμεων με δομημένες και ξεκάθαρες διαδικασίες, μόνο θετικά οφέλη μπορεί να αποφέρει. Ιδιαίτερα αυτήν την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε είναι επιτακτική ανάγκη να συμμαχήσουμε, προκειμένου να καταφέρουμε να καλύψουμε τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους που χρειάζονται τη στήριξή μας»

Περισσότερες πληροφορίες:
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»                                            
Τηλ. 2310 - 250 160                  
thesspress@hamogelo.gr

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 05.22
Δύση: 19.28
Σελήνη
26 ημερών
1808
Οι Τουρκαλβανοί νικούν τους Έλληνες επαναστάτες στην Καλαμπάκα.
1821
Υψώνεται η Σημαία της Επαναστάσεως στο Καρλόβασι Σάμου.
Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος οχυρώνεται στο χάνι της Γραβιάς και αναχαιτίζει την προέλαση της στρατιάς του Ομέρ Βρυώνη.
1907
Φονεύεται ο Μακεδονομάχος Ανθλγός Παπαδάς Ζαχαρίας (καπετάν Φούφας) στο Παλαιοχώρι (Φούφα) Κοζάνης.
1941
Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη Μήλο και οι Ιταλοί τη Σάμο.
1945
Παραδίδεται η γερμανική φρουρά της Ρόδου.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Κυριακάτικο πρωινό

Κυριακάτικο πρωινό στην κουζίνα και η σύζυγος τηγανίζει αυγά.
Σύζυγος, αγουροξυπνημένος, ετοιμάζει τον καφέ, πίνει μια γουλιά και μετά πάει και στέκεται ακριβώς δίπλα από την σύζυγο, παρατηρώντας προσεκτικά τα αυγά. Πίνει άλλη μια γουλιά καφέ... Και αρχίζει να φωνάζει πανικόβλητος:
- Πρόσεχε...ΠΡΟΣΕΧΕ! Βάλε κι άλλο βούτυρο! Θεούλη μου! Έχεις βάλει μαζί στο τηγάνι! ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ Γύρνα τα. Γύρνα τα ΤΩΡΑ! Χρειάζονται κι άλλο βούτυρο. Μα που θα βρούμε κι άλλο ΒΟΥΤΥΡΟ; Ωραία... ΠΡΟΣΕΧΕ, θα σου ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ! Προσεχτικά... ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! Σου είπα ΠΡΟΣΕΧΕ! Ποτέ δεν με ακούς εμένα... ΠΟΤΕ! Γρήγορα! Γύρνα τα ΓΡΗΓΟΡΑ! Είσαι τρελή; Τα έχεις παίξει; ξεχάσεις να τα αλατίσεις, όλο το ξεχνάς το αλάτι. Βάλε αλάτι. ΑΛΑΤΙ! ΒΑΛΕ ΑΛΑΤΙ ΣΟΥ ΕΙΠΑ!  
Η γυναίκα έχει μείνει αποσβολωμένη.
- Τι έπαθες άνθρωπε μου; Τι φωνάζεις μέσα στο αυτί μου;
Ο σύζυγος ξαφνικά ηρεμεί τελείως και απαντάει...
- Ήθελα να σου δείξω πως είναι να σε έχω συνοδηγό όταν οδηγάω.