Νέα ενημέρωση (24-4) Δείτε εδώ τους δικαιούχους για αντικατάσταση της οικοσκευής -κλικ εδώ-


Νέα ενημέρωση (24/4) Αποφάσεις για το επίδομα των βιοτικών αναγκών (600 ευρώ) που αφορά δικαιούχους βοηθητικών χώρων. Αναλυτικά παρακάτω:

Απόφαση 9 Φεβρουαρίου 2021 για 33 δικαιούχους

Απόφαση 17 Φεβρουαρίου για 53 δικαιούχους

Απόφαση 23 Φεβρουαρίου για 54 δικαιούχους

Απόφαση 25 Φεβρουαρίου για 16 δικαιούχους

Απόφαση 2 Μαρτίου για 49 δικαιούχους

Απόφαση 8 Μαρτίου για 75 δικαιούχους

Απόφαση 10 Μαρτίου για 12 δικαιούχους

Απόφαση 17 Μαρτίου για 27 δικαιούχους

Απόφαση 19 Μαρτίου για 29 δικαιούχους

Απόφαση 26 Μαρτίου για 29 δικαιούχους

Απόφαση 5 Απριλίου για 25 δικαιούχους

Απόφαση 7 Απριλίου για 52 δικαιούχους

Απόφαση 9 Απριλίου για 84 δικαιούχους

Απόφαση 13 Απριλίου για 25 δικαιούχους

Απόφαση 16 Απριλίου για 88 δικαιούχους

Απόφαση 20 Απριλίου για 37 δικαιούχους

Απόφαση 23 Απριλίου για 37 δικαιούχους
 


Συνεχίζουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων πλημμυροπαθών του Δήμου Καρδίτσας, τα χρήματα της τάξης των 600 ευρώ.

Δείτε τις αποφάσεις – τα ονόματα των δικαιούχων παρακάτω:

25 Σεπτεμβρίου: Περιλαμβάνονται 28 δικαιούχοι (16.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

28 Σεπτεμβρίου: Περιλαμβάνονται 102 δικαιούχοι (61.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

29 Σεπτεμβρίου: Περιλαμβάνονται 135 δικαιούχοι (84.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

1 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 67 δικαιούχοι (43.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

2 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 124 δικαιούχοι (79.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

2 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 82 δικαιούχοι (53.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

5 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 50 δικαιούχοι (31.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

6 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 73 δικαιούχοι (47.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

7 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 63 δικαιούχοι (40.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

9 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 49 δικαιούχοι (34.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

9 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 58 δικαιούχοι (37.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

12 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 47 δικαιούχοι (31.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

13 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 32 δικαιούχοι (19.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

14 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 50 δικαιούχοι (33.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

16 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 77 δικαιούχοι (50.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

19 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 27 δικαιούχοι (18.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

20 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 68 δικαιούχοι (44.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

21 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 29 δικαιούχοι (18.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

23 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 20 δικαιούχοι (15.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

23 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 31 δικαιούχοι (31.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

26 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 34 δικαιούχοι (22.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

26 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 50 δικαιούχοι (34.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ -

27 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 15 δικαιούχοι (9.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ -

27 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 50 δικαιούχοι (34.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ -

29 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 50 δικαιούχοι (34.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

3 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 16 δικαιούχοι (9.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

3 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 45 δικαιούχοι (33.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

4 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (3.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

4 Νοεμβρίου:
Περιλαμβάνονται 45 δικαιούχοι (34.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

9 Νοεμβρίου:
Περιλαμβάνονται 50 δικαιούχοι (34.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

10 Νοεμβρίου:
Περιλαμβάνονται 8 δικαιούχοι (6.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

11 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 39 δικαιούχοι (32.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

11 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 5 δικαιούχοι (4.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

12 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (2.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

13 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 3 δικαιούχοι (1.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

16 Νοεμβρίου:
Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (2.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

18 Νοεμβρίου:
Περιλαμβάνονται 5 δικαιούχοι (3.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

18 Νοεμβρίου:
Περιλαμβάνονται 17 δικαιούχοι (12.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

20 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 18 δικαιούχοι (11.400) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

24 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 8 δικαιούχοι (4.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

10 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 12 δικαιούχοι (7.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

14 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (3.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

16 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 10 δικαιούχοι (6.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

17 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (2.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

21 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 5 δικαιούχοι (3.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

22 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 6 δικαιούχοι (3.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

23 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (3.000 €) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

24 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 1 δικαιούχοι (600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

30 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 6 δικαιούχοι (3.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

9 Φεβρουαρίου: Περιλαμβάνονται 3 δικαιούχοι (1.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

17 Φεβρουαρίου:
Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (2.400 €) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-


23 Φεβρουαρίου: Περιλαμβάνονται 12 δικαιούχοι (7.800 €) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

8 Μαρτίου: Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (3.000 €) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

17 Μαρτίου: Περιλαμβάνονται 1 δικαιούχος (300 €) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

19 Μαρτίου: Περιλαμβάνονται 1 δικαιούχος (600 €) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

5 Απριλίου: Περιλαμβάνονται 1 δικαιούχος (600 €) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Ζώδια Προβλέψεις

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 05.23
Δύση: 19.27
Σελήνη
25 ημερών
1274
Η σύνοδος του Λουγδούνου (Λυών) αποφασίζει την ένωση των Εκκλησιών.
1453
Αποκρούεται νέα μεγάλη έφοδος του σουλτάνου Μωάμεθ Β΄ κατά της Κωνσταντινουπόλεως.
1821
Εξόντωση των Τούρκων στο Λεχώνι και πολιορκία του Βελεστίνου από τους Θεσσαλούς επαναστάτες.
Στην Μηλέα Πηλίου ψώνεται η Σημαία της Επαναστάσεως.
1897
Υπογράφεται ανακωχή μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στην Ταράτσα Φθιώτιδος.
1905
Σκοτώνεται ο μακεδονομάχος Αθαν. Μπικιάρης.
1906
Σκοτώνονται οι μακεδονομάχοι καπετάν Λίτσας (Ανθλγός Αντώνιος Βλαχάκης) και Λεωνίδας Πετροπουλάκης.
1945
Η γερμανική φρουρά της νήσου Μήλου παραδίδεται σε τμήματα του Ιερού Λόχου.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Κυριακάτικο πρωινό

Κυριακάτικο πρωινό στην κουζίνα και η σύζυγος τηγανίζει αυγά.
Σύζυγος, αγουροξυπνημένος, ετοιμάζει τον καφέ, πίνει μια γουλιά και μετά πάει και στέκεται ακριβώς δίπλα από την σύζυγο, παρατηρώντας προσεκτικά τα αυγά. Πίνει άλλη μια γουλιά καφέ... Και αρχίζει να φωνάζει πανικόβλητος:
- Πρόσεχε...ΠΡΟΣΕΧΕ! Βάλε κι άλλο βούτυρο! Θεούλη μου! Έχεις βάλει μαζί στο τηγάνι! ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ Γύρνα τα. Γύρνα τα ΤΩΡΑ! Χρειάζονται κι άλλο βούτυρο. Μα που θα βρούμε κι άλλο ΒΟΥΤΥΡΟ; Ωραία... ΠΡΟΣΕΧΕ, θα σου ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ! Προσεχτικά... ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! Σου είπα ΠΡΟΣΕΧΕ! Ποτέ δεν με ακούς εμένα... ΠΟΤΕ! Γρήγορα! Γύρνα τα ΓΡΗΓΟΡΑ! Είσαι τρελή; Τα έχεις παίξει; ξεχάσεις να τα αλατίσεις, όλο το ξεχνάς το αλάτι. Βάλε αλάτι. ΑΛΑΤΙ! ΒΑΛΕ ΑΛΑΤΙ ΣΟΥ ΕΙΠΑ!  
Η γυναίκα έχει μείνει αποσβολωμένη.
- Τι έπαθες άνθρωπε μου; Τι φωνάζεις μέσα στο αυτί μου;
Ο σύζυγος ξαφνικά ηρεμεί τελείως και απαντάει...
- Ήθελα να σου δείξω πως είναι να σε έχω συνοδηγό όταν οδηγάω.