Προσλήψεις 12 υδρονομέων στο Δήμο Σοφάδων (Αναλυτικά η προκήρυξη)

Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει την πλήρωση (πρόσληψη) δώδεκα (12) θέσεων υδρονομέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αρδευτική περίοδο έτους 2023, ήτοι από 01 Μαΐου 2023 έως 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Δείτε την προκήρυξη: εδώ