8.000€ ενίσχυση σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον "Ιανό"- Αναλυτικά τα ονόματα

(Νέα ενημέρωση 7/5)

Συνεχίζεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η χορήγηση επιδόματος έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά παρακάτω τις αποφάσεις και τους δικαιούχους:

10 Οκτωβρίου 1η απόφαση - Περιλαμβάνονται 83 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

11 Οκτωβρίου - Περιλαμβάνονται 75 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

18 Οκτωβρίου - Περιλαμβάνονται 62 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

19 Οκτωβρίου 1η απόφαση - Περιλαμβάνονται 88 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

19 Οκτωβρίου 2η απόφαση- Περιλαμβάνονται 117 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

20 Οκτωβρίου 1η απόφαση - Περιλαμβάνονται 100 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

20 Οκτωβρίου 2η απόφαση - Περιλαμβάνονται 100 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

20 Οκτωβρίου 3η απόφαση - Περιλαμβάνονται 118 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

21 Οκτωβρίου 1η απόφαση - Περιλαμβάνονται 105 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

21 Οκτωβρίου 2η απόφαση - Περιλαμβάνονται 100 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

21 Οκτωβρίου 3η απόφαση - Περιλαμβάνονται 72 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

22 Οκτωβρίου 1η απόφαση - Περιλαμβάνονται 82 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

22 Οκτωβρίου 2η απόφαση - Περιλαμβάνονται 143 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

23 Οκτωβρίου 1η απόφαση – Περιλαμβάνονται 102 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

23 Οκτωβρίου 2η απόφαση - Περιλαμβάνονται 100 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

24 Οκτωβρίου - Περιλαμβάνονται 152 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

26 Οκτωβρίου - Περιλαμβάνονται 36 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

11 Νοεμβρίου - Περιλαμβάνονται 92 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

13 Νοεμβρίου - Περιλαμβάνονται 126 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

13 Νοεμβρίου - Περιλαμβάνονται 58 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

16 Νοεμβρίου - Περιλαμβάνονται 86 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

18 Νοεμβρίου - Περιλαμβάνονται  77 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

19 Νοεμβρίου - Περιλαμβάνονται 66 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

19 Νοεμβρίου - Περιλαμβάνονται 121 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-


23 Νοεμβρίου - Περιλαμβάνονται 72 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-


25 Νοεμβρίου - Περιλαμβάνονται 57 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-


30 Νοεμβρίου - Περιλαμβάνονται 84 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

1η Δεκεμβρίου- Περιλαμβάνονται 57 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

2η Δεκεμβρίου- Περιλαμβάνονται 72 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

3η Δεκεμβρίου- Περιλαμβάνονται 70 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

4η Δεκεμβρίου- Περιλαμβάνονται 90 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

7η Δεκεμβρίου- Περιλαμβάνονται 62 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

8η Δεκεμβρίου- Περιλαμβάνονται 133 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-


9η Δεκεμβρίου- Περιλαμβάνονται 82 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

10η Δεκεμβρίου- Περιλαμβάνονται 83 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

14η Δεκεμβρίου- Περιλαμβάνονται 18 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

15η Δεκεμβρίου- Περιλαμβάνονται 56 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

16η Δεκεμβρίου- Περιλαμβάνονται 128 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

17η Δεκεμβρίου- Περιλαμβάνονται 51 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

18η Δεκεμβρίου- Περιλαμβάνονται 87 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

22η Δεκεμβρίου- Περιλαμβάνονται 70 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

23η Δεκεμβρίου- Περιλαμβάνονται 63 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-
 
24η Δεκεμβρίου- Περιλαμβάνονται 67 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

30 η Δεκεμβρίου- Περιλαμβάνονται 101 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

28η Ιανουαρίου - Περιλαμβάνονται 100 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

28η Ιανουαρίου - Περιλαμβάνονται 98 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

28η Ιανουαρίου - Περιλαμβάνονται 100 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

28η Ιανουαρίου - Περιλαμβάνονται 31 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

28η Ιανουαρίου - Περιλαμβάνονται 191 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

28η Ιανουαρίου - Περιλαμβάνονται 166 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

2 Φεβρουαρίου - Περιλαμβάνονται 104 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

4 Φεβρουαρίου - Περιλαμβάνονται 112 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

5 Φεβρουαρίου - Περιλαμβάνονται 31 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

10 Φεβρουαρίου - Περιλαμβάνονται 103 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

22 Φεβρουαρίου - Περιλαμβάνονται 103 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

6 Μαΐου (απόφαση 1) - Περιλαμβάνονται 295  δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

6 Μαΐου (απόφαση 2) - Περιλαμβάνονται  200 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

6 Μαΐου (απόφαση 3) - Περιλαμβάνονται  199 δικαιούχοι - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-