Συνεχίζουν να πληρώνονται στους δικαιούχους τα 600€ από το Δήμο Καρδίτσας

Νέα ενημέρωση (24-4) Δείτε εδώ τους δικαιούχους για αντικατάσταση της οικοσκευής -κλικ εδώ-


Νέα ενημέρωση (7/5) Αποφάσεις για το επίδομα των βιοτικών αναγκών (600 ευρώ) που αφορά δικαιούχους βοηθητικών χώρων. Αναλυτικά παρακάτω:

Απόφαση 9 Φεβρουαρίου 2021 για 33 δικαιούχους

Απόφαση 17 Φεβρουαρίου για 53 δικαιούχους

Απόφαση 23 Φεβρουαρίου για 54 δικαιούχους

Απόφαση 25 Φεβρουαρίου για 16 δικαιούχους

Απόφαση 2 Μαρτίου για 49 δικαιούχους

Απόφαση 8 Μαρτίου για 75 δικαιούχους

Απόφαση 10 Μαρτίου για 12 δικαιούχους

Απόφαση 17 Μαρτίου για 27 δικαιούχους

Απόφαση 19 Μαρτίου για 29 δικαιούχους

Απόφαση 26 Μαρτίου για 29 δικαιούχους

Απόφαση 5 Απριλίου για 25 δικαιούχους

Απόφαση 7 Απριλίου για 52 δικαιούχους

Απόφαση 9 Απριλίου για 84 δικαιούχους

Απόφαση 13 Απριλίου για 25 δικαιούχους

Απόφαση 16 Απριλίου για 88 δικαιούχους

Απόφαση 20 Απριλίου για 37 δικαιούχους

Απόφαση 23 Απριλίου για 37 δικαιούχους

Απόφαση 27 Απριλίου για 40 δικαιούχους

Απόφαση 6 Μαΐου για 7 δικαιούχους


Συνεχίζουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων πλημμυροπαθών του Δήμου Καρδίτσας, τα χρήματα της τάξης των 600 ευρώ.

Δείτε τις αποφάσεις – τα ονόματα των δικαιούχων παρακάτω:

25 Σεπτεμβρίου: Περιλαμβάνονται 28 δικαιούχοι (16.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

28 Σεπτεμβρίου: Περιλαμβάνονται 102 δικαιούχοι (61.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

29 Σεπτεμβρίου: Περιλαμβάνονται 135 δικαιούχοι (84.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

1 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 67 δικαιούχοι (43.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

2 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 124 δικαιούχοι (79.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

2 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 82 δικαιούχοι (53.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

5 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 50 δικαιούχοι (31.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

6 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 73 δικαιούχοι (47.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

7 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 63 δικαιούχοι (40.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

9 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 49 δικαιούχοι (34.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

9 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 58 δικαιούχοι (37.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

12 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 47 δικαιούχοι (31.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

13 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 32 δικαιούχοι (19.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

14 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 50 δικαιούχοι (33.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

16 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 77 δικαιούχοι (50.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

19 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 27 δικαιούχοι (18.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

20 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 68 δικαιούχοι (44.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

21 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 29 δικαιούχοι (18.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

23 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 20 δικαιούχοι (15.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

23 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 31 δικαιούχοι (31.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

26 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 34 δικαιούχοι (22.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

26 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 50 δικαιούχοι (34.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ -

27 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 15 δικαιούχοι (9.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ -

27 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 50 δικαιούχοι (34.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ -

29 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 50 δικαιούχοι (34.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

3 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 16 δικαιούχοι (9.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

3 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 45 δικαιούχοι (33.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

4 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (3.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

4 Νοεμβρίου:
Περιλαμβάνονται 45 δικαιούχοι (34.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

9 Νοεμβρίου:
Περιλαμβάνονται 50 δικαιούχοι (34.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

10 Νοεμβρίου:
Περιλαμβάνονται 8 δικαιούχοι (6.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

11 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 39 δικαιούχοι (32.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

11 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 5 δικαιούχοι (4.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

12 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (2.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

13 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 3 δικαιούχοι (1.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

16 Νοεμβρίου:
Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (2.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

18 Νοεμβρίου:
Περιλαμβάνονται 5 δικαιούχοι (3.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

18 Νοεμβρίου:
Περιλαμβάνονται 17 δικαιούχοι (12.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

20 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 18 δικαιούχοι (11.400) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

24 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 8 δικαιούχοι (4.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

10 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 12 δικαιούχοι (7.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

14 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (3.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

16 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 10 δικαιούχοι (6.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

17 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (2.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

21 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 5 δικαιούχοι (3.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

22 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 6 δικαιούχοι (3.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

23 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (3.000 €) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

24 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 1 δικαιούχοι (600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

30 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 6 δικαιούχοι (3.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

9 Φεβρουαρίου: Περιλαμβάνονται 3 δικαιούχοι (1.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

17 Φεβρουαρίου:
Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (2.400 €) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-


23 Φεβρουαρίου: Περιλαμβάνονται 12 δικαιούχοι (7.800 €) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

8 Μαρτίου: Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (3.000 €) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

17 Μαρτίου: Περιλαμβάνονται 1 δικαιούχος (300 €) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

19 Μαρτίου: Περιλαμβάνονται 1 δικαιούχος (600 €) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

5 Απριλίου: Περιλαμβάνονται 1 δικαιούχος (600 €) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-