Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας

Στο Δημαρχείο θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, την Τρίτη 16-10-2018 και ώρα 6.30΄μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αποδοχής δωρεάς του καλλιτεχνικού έργου του Παντελή Σαμπαλιώτη “Ουράνιος Ποδηλάτης” (εισ.: κ. Δήμαρχος)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Καρδίτσας ως δικαιούχου, με συνδικαιούχο το Επιμελητήριο Καρδίτσας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιo Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (εισ.: αντιδήμαρχος Β. Κουρκούνας)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 40411/02.08.2018 Πρόσκλησης IV του προγράμματος ''ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ'' (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στο ΦοΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε” και δ.τ “Π.Α.ΔΥ.Θ Α.Ε” σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 245 Ν. 4555/2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Μαντζιάρας)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση της χρήσης δύο γηπέδων αντισφαίρισης (τένις) που βρίσκονται στο Λαϊκό Αθλητικό Κέντρο “ΠΑΛΕΡΜΟ”, στον αθλητικό σύλλογο αντισφαίρισης “ΦΑΕΘΩΝ” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολείται στον καθαρισμό σχολικών μονάδων με ωράριο μερικής απασχόλησης (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή του αιτήματος της εταιρείας “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ” για αναδάσωση στη θέση “Ξενώνας Μητρόπολης” της Τ.Κ Μητρόπολης Δήμου Καρδίτσας στα πλαίσια της υπ'αριθμ. 2309/103070/23-8-2017 πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα για ΜΥΗΕ ισχύος 0,99 MW στο ρέμα Άσπρος της Τ.Κ Καροπλεσίου Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Τρ. Τίκας)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος ονομασίας αίθουσας του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου ως «Αίθουσα Τοπικής Ιστορίας “Πέτρος Κομπορόζος”» (εισ.: πρόεδρος ΔΟΠΑΚ Μιχ. Τάντος)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δ.Ο.Π.Α.Καρδίτσας οικονομικού έτους 2018 (εισ.: πρόεδρος ΔΟΠΑΚ Μιχ. Τάντος)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκδηλώσεων και δαπανών για τον εορτασμό της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Κων. Ψημμένος)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκδηλώσεων και δαπανών για την “Παυσιλυπούπολη 2018 – 2019” (εισ.: εντεταλμένη δημ. σύμβουλος Σωτ. Μπακαλάκου)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ» (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ» (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ» (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου Α.Π.Ε (τακτοποιητικός) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση χορήγησης παράτασης (1η) προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση χορήγησης παράτασης (1η) προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ - ΚΑΜΠΟΥ» (Αρ. Μελ. 11/2015)  (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκκίνηση της διαδικασίας αναθεώρησης – αντιστοίχισης χρήσεων γης του Ν. 4269/2014 όπως εγκρίθηκε το ΓΠΣ Δήμου Καρδίτσας με το νέο ΠΔ χρήσεων γης (εισ.: Φωτ. Μούστου)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκκίνηση της διαδικασίας αναθεώρησης – αντιστοίχισης χρήσεων γης του Ν. 4269/2014 όπως εγκρίθηκε το ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Μητρόπολης με το νέο ΠΔ χρήσεων γης (εισ.: Φωτ. Μούστου)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σημειακή τροποποίηση για διόρθωση σφάλματος στο  ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Κάμπου (εισ.: Φωτ. Μούστου)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκκίνηση της διαδικασίας αναθεώρησης – αντιστοίχισης χρήσεων γης του Ν. 4269/2014 όπως εγκρίθηκε το ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Κάμπου με το νέο ΠΔ χρήσεων γης (εισ.: Φωτ. Μούστου)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξασφάλιση προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ του κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας, στην οδό Στ. Λάππα και Ν. Πλαστήρα (Κεντρική Πλατεία) στην Καρδίτσα (εισ.: Περσ. Ράγκου)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης της κ. Ευδοκίας Ιω. Παπαβασιλείου - Μπίρου

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ'αριθμ. 395/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης του υποέργου 1 της πράξης «Επέκταση Θεοδωρίδειου κέντρου υποστήριξης για ανθρώπους με αναπηρία “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”» (εισ.: Β. Ανυφαντής)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση στον ΔΕΔΔΗΕ της εκτέλεσης του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ Νεράιδας στη θέση Αγ. Κωνσταντίνος” (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση στον ΔΕΔΔΗΕ της εκτέλεσης του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ Νεράιδας στη θέση Καραματέικα” (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση στον ΔΕΔΔΗΕ της εκτέλεσης του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στη θέση Τσαπόχα” (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή πρωτοκόλλων τιμολογίων παροχών υπηρεσιών που αφορούν το χρονικό διάστημα από την 31/07/2018 έως την 04/09/2018 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση μέσων ψυχαγωγίας (Λούνα Παρκ) κατά τη διάρκεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης 2018 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών και πλανόδιου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τροφείων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών και ΦΠΑ ύδρευσης της Τ.Κ Μητρόπολης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από κλήσεις (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από κλήσεις (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή εφάπαξ βοηθήματος σε υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας λόγω συνταξιοδότησης (εισ.: Αθ. Κουκούλης)

43. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων του κ. Δημάρχου (εισ.: Μ. Νταφοπούλου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΣ

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 07.16
Δύση: 18.08
Σελήνη
18 ημερών
1821
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διαβαίνει τον ποταμό Προύθο και εισέρχεται στο έδαφος της Μολδαβίας.
1841
Κηρύσσεται επανάσταση στα Σφακιά της Κρήτης.
1897
Μάχη στην Ιεράπετρα Κρήτης.
1943
Ιδρύεται στην Ανατ. Μακεδονία η αντιστασιακή οργάνωση "Ένωσις Συμπολεμιστών Εθνικού Αγώνος" (ΕΣΕΑ).

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Οι Ινδιάνοι και ο καιρός

Υπάρχει μια φυλή Ινδιάνων που κατασκηνώνει στις μεγάλες λίμνες κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
Την εβδομάδα των Χριστουγέννων, οι γηραιότεροι της φυλής ρώτησαν τον αρχηγό αν θα είναι κρύος ή όχι ο φετινός χειμώνας. Ο αρχηγός πήγε και ρώτησε το μάγο της φυλής, αλλά αυτός ήταν τύφλα στο μεθύσι και ήταν αδύνατον να συνεννοηθεί μαζί του.
Το παίρνει λοιπόν απόφαση και πηγαίνει στην γειτονική πόλη και από τον τηλεφωνικό θάλαμο καλεί τη Μετεωρολογική Υπηρεσία και ρωτάει πώς θα είναι ο καιρός το χειμώνα.
Πολύ κρύος, του απαντά η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επιστρέφει λοιπόν στον καταυλισμό και διατάζει τους άντρες του να συλλέξουν όσο περισσότερα ξύλα μπορούν. Δεν έκανε όμως και τόσο κρύο, περιμένει να περάσουν 10 μέρες και ξαναπηγαίνει στην πόλη για να τηλεφωνήσει στη Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Πάρα πολύ μεγάλο κρύο έρχεται, τον πληροφορούν από εκεί. Επιστρέφει στη φυλή του και τους λέει να μαζέψουν και το παραμικρό ξυλαράκι γιατί έρχεται πολύ βαρύς χειμώνας.
Βαρύς χειμώνας όμως δεν ήρθε κι ένα μήνα μετά ξαναπηγαίνει στην πόλη για να τηλεφωνήσει. «Είστε ακόμα σίγουροι ότι έρχεται βαρυχειμωνιά» ρωτάει τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.
«Μα τι λέτε κύριε», του απαντούν, «να φανταστείτε ότι οι Ινδιάνοι που κατασκηνώνουν στις μεγάλες λίμνες, κοντά στα σύνορα του Καναδά, μαζεύουν ξύλα σαν τρελοί!».