Ειδήσεις

Κ. Αγοραστός: "Δίνουμε ευκαιρίες προοπτικής σε μια δύσκολη περίοδο"

Τα Τοπικά Σχεδία για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας -  Συμμετέχουν 166 φορείς και ωφελούνται 2.500 άνεργοι, με προϋπολογισμό 8,5 εκατ. ευρώ

Εργασία σε 2.500 στη Θεσσαλίας ανέργους μέσω των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) φέρνει η έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, για χρηματοδότηση  31 Αναπτυξιακών Συμπράξεών με κάλυψη ολόκληρης της Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή 166 φορέων και συνολικό προϋπολογισμό 8.500.000 €, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγκριτικής αξιολόγησης (από 3μελή επιτροπή). Αυτό έγινε γνωστό μετά από συνέντευξη τύπου στην έδρα της Περιφέρειας σήμερα το πρωί. Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Τα Τοπικά Σχεδία για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) αποτελούν κινητήριο μοχλό για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους και ως μέτρα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης επιχειρούν να απαντήσουν στην πρωτοφανή  και παρατεταμένη οικονομική ύφεση που έχει επηρεάσει σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας και έχει σημαντικό αντίκτυπο στους βασικούς δείκτες της αγοράς εργασίας
Τα σχέδια απασχόλησης αφορούν όλους τους τομείς επιχειρηματικό, κοινωνικό, τομέας πρόνοιας, αγροτικός, τουριστικός, κ.α.. Εμείς επιθυμούμε οι συμπράξεις να λειτουργήσουν σωστά, δίνοντας το μήνυμα ότι με δημιουργική ανατρεπτική ενεργοποίηση όλων αυτών των φορέων, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Τα προγράμματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους και στους συμμετέχοντες άνεργους, να καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις η να συνεχίσουν την ίδια διαδικασία μέσα από τα ΤΟΠΣΑ που ήδη υλοποιούνται.
Οι αναπτυξιακές συμπράξεις αυτές αποτελούν και ένα στοίχημα για ανατρεπτική, δημιουργική λειτουργία και αποτελεσματικότητα, ώστε τα χρήματα αυτά να πιάσουν τόπο και να δημιουργήσουν τις θέσεις εργασίας, που αφορούν στο πρόγραμμα αυτό. Εμείς ως Περιφέρεια Θεσσαλίας πρόκειται να παρακολουθούμε από κοντά, τη διαδικασία ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα, δίνοντας ευκαιρίες προοπτικής και ελπίδας σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα»

Αναλυτικότερα: «Τα Τοπικά Σχεδία για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) αποτελούν κινητήριο μοχλό για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους και ως μέτρα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης έρχονται να απαντήσουν στην πρωτοφανή  και παρατεταμένη οικονομική ύφεση που έχει επηρεάσει σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας και έχει σημαντικό αντίκτυπο στους βασικούς δείκτες της αγοράς εργασίας. Παράλληλα η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενθαρρύνει την προοπτική δημιουργίας θεματικών δικτύων μεταξύ ΤοπΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ.
Οι θέσεις απασχόλησης των σχεδίων δράσης προκύπτουν από τη διάγνωση εξειδικευμένων αναγκών των τοπικών κοινωνιών και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων τους και αφορούν τον Αγροτικό και τον Τουριστικό τομέα, τη Μεταποίηση καθώς επίσης και την Κοινωνική Φροντίδα και Πρόνοια.
Τα ΤοπΣΑ περιλαμβάνουν ενέργειες όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για εκκίνηση επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα κ.α.

Ο στόχος των ΤοπΣΑ είναι, οι ωφελούμενοι άνεργοι, αφού ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων, να είναι σε θέση ώστε:
•να ιδρύσουν επιχειρήσεις που  θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους
•να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα
•να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.
Ο πίνακας κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.thessalia-espa.gr

Τα επόμενα βήματα είναι :
1.αποστολή των σχετικών ενημερωτικών εγγράφων από τη Διαχειριστική Αρχή στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις.
2.ενέργειες των Συμπράξεων για επίσημη συγκρότησή τους  (συμβολαιογικά έγγραφα, έγκριση Πρωτοδικείου και δημοσίευση σε ΦΕΚ)
3.ενέργειες των Συμπράξεων για επικαιροποίηση των Σχεδίων και των προϋπολογισμών τους.
4.υποβολή των στοιχείων αυτών στη Διαχειριστική Αρχή για  τήρηση των ενεργειών του Συστήματος Διαχείρισης  ΕΣΠΑ , για ένταξη των ΤοΠΣΑ στο ΕΣΠΑ.
5.Έναρξη υλοποίησης των ΤοΠΣΑ από τις αρχές του 2013.
6.Ολοκλήρωση  υλοποίησης (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) στις 31-12-2014.

Ως εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων συμμετέχουν 166 Φορείς, που συνοπτικά είναι :
- όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας και οι Κοινωφελείς και Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις τους που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσω των σχεδίων δράσης
- ενώσεις που υποστηρίζουν την Τουριστική, Αγροτική και Επιχειρηματική  Ανάπτυξη της Περιφέρειας, όπως  Ενώσεις Ξενοδόχων (π.χ. Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων ) , Ενώσεις Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Συνεταιρισμών κ.α.
- Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια , των 4 Περιφερειακών Ενοτήτων κ.α.
- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / 1. τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας και 2. τμήμα Μαγνησίας
- Οικονομικό Επιμελητήριο, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο , Σύνδεσμοι Βιομηχανιών
- Συνδικαλιστικοί φορείς Εργαζομένων, Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα : Βόλου, Αλμυρού, Καρδίτσας  και ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
- Ομοσπονδίες Επαγγελματικών Φορέων
- Σύλλογοι και Φορείς Εμπορικοί, Κτηνοτροφικοί, Γεωπονικοί, Γυναικών, Πολιτιστικοί , Τουριστικοί , Κοινωνικοί κ.α.
- Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
- Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που δραστηριοποιούνται στο χώρο
- Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας : ΤΕΙ και Πανεπιστήμιο
- Τραπεζικά Ιδρύματα
- Η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού.

Παρόντες κατά τη συνέντευξη τύπου ήταν η προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας κα Μ. Σαραφίδου και τα δυο μέλη της επιτροπής αξιολόγησης και στελέχη της ΕΔΑ κ.κ. κοντζικλίδης και Μαρκογιανόπουλος.

  • image
  • image
  • image

  • image
  • image
  • image

  • image
  • image

Απόψεις

Το τέλος των ψευδαισθήσεων
alt
Γράφει ο Κώστας Τσιάρας
 
Ενώ συζητείτο για μέρες ότι η κυβέρνηση θα ζητούσε ψήφο εμπιστοσύνης στο Κοινοβούλιο, τελικά ο Αλέξης Τσίπρας υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκαλώντας εκλογές. Ανήμπορος να παρουσιάσει μια σταθερή διακυβέρνηση και να διευθετήσει τα εσωκομματικά του ζητήματα ο Αλέξης Τσίπρας σύρει την χώρα σε μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση. 
Προφανώς και ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι η κυβέρνησή του θα έπεφτε ατιμωτικά στην παροχή ψήφου εμπιστοσύνης: το αποτέλεσμα αυτής της ψήφου θα σήμαινε, εξ όσων γνωρίζουμε αν κρίνουμε από την στάση της Αριστερής Πλατφόρμας και άλλων, το τέλος του βίου της κυβέρνησης και την προκήρυξη εκλογών ο, αλλά με τον πρωθυπουργό να έχει πρώτα ηττηθεί στη Βουλή, κάτι που ο πολιτικός εγωισμός της ηγετικής ομάδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. δεν μπορούσε να επιτρέψει. Ταυτόχρονα ο Αλέξης Τσίπρας και ο κύκλος του πρωθυπουργού μοιάζουν να πιστεύουν ότι τις επερχόμενες εκλογές, θα τις κερδίσουν με άνεση, σχηματίζοντας ξανά μία κυβέρνηση συνεργασίας.  Το ερώτημα όμως είναι: με ποια λογική θα μπορούσε να ισχύει κάτι τέτοιο; Μήπως επιχειρούν απλώς να «παραδώσουν» υλοποιώντας αυτοί πρώτοι το σενάριο της «αριστερής παρένθεσης»;
Ως σενάριο που προβάλλεται, φαίνεται εντελώς παράλογο, πραγματικά σουρεαλιστικό. Μιλάμε για μία κυβέρνηση που σε λιγότερο από ένα χρόνο από τον σχηματισμό της, πέφτει από τους ίδιους τους βουλευτές της. Κάτι το οποίο, όσο να 'ναι, δε συμβαίνει συχνά στον κοινοβουλευτικό βίο της χώρας... Και χάνει την εξουσία ακριβώς διότι επιχειρεί να εφαρμόσει τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που υποσχέθηκε, σε εκπληκτική αντιδιαστολή με τον προεκλογικό λόγο, που αξιοποίησε για να ανέλθει στην εξουσία. 
Ενώ, λοιπόν, η κυβέρνηση, αποδοκιμάζεται από τους ίδιους τους βουλευτές της, ο Αλέξης Τσίπρας και το επιτελείο του πιστεύουν, πως θα εκλεγούν ξανά πρώτοι με την ψήφο των πολιτών, οι οποίοι δήθεν δεν θα έχουν την ίδια αντίληψη, που ώθησε βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. να άρουν την στήριξή τους στην κυβερνητική πολιτική. Αλλά δεν είναι μόνο, πως η κυβέρνησή του Αλέξη Τσίπρα, του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και των ΑΝ.ΕΛ. εφαρμόζει ακριβώς την αντίθετη πολιτική από αυτήν που υποσχέθηκε. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, ανακοινώθηκε πρώτα δημοψήφισμα, στο οποίο ο πρωθυπουργός ζήτησε από το εκλογικό σώμα καθαρή εντολή για αλλαγή πολιτικής. Οι πολίτες του έδωσαν αυτήν την εντολή με ποσοστό 61%. Ακολούθως, ο Αλέξης Τσίπρας αγνόησε το αποτέλεσμα, που ο ίδιος είχε ζητήσει στο δημοψήφισμα που ο ίδιος είχε ανακοινώσει, για να προχωρήσει όχι απλώς στην ίδια πολιτική, αλλά σε μία ακόμα σκληρότερη--λόγω του κόστους που συνεπάγεται η φοβερή αργοπορία μέχρι τη συμφωνία.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο Αλέξης Τσίπρας ζητά ξανά «ψήφο εμπιστοσύνης» από τους πολίτες. Διότι όπως είπαμε, μπορεί οι «αριστεροί βουλευτές» του να τον αποδοκιμάζουν πανηγυρικά ρίχνοντας στην ουσία την κυβέρνηση, σύμφωνα όμως με τον κυβερνητικό μύθο, οι πολίτες θα τον υπερψηφίσουν εξίσου πανηγυρικά και θα τον καταστήσουν για μία δεύτερη φορά πρωθυπουργό. Ούτως ώστε να εφαρμόσει όχι το «πρώτη φορά Αριστερά», αλλά το σκληρότερο μνημόνιο που γνώρισε η χώρα.
Βγάζουν νόημα όλα αυτά; Επιτρέψτε μου να πιστεύω πως δεν έχουν καμία λογική συνοχή, δεν έχουν κανέναν ειρμό, καμία ελπίδα να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η εκλογική κάλπη που φέρονται να στήνουν δεν μπορεί παρά να αποδειχθεί διάψευση όλων των ψευδαισθήσεων. Της ψευδαίσθησης της αριστερής διακυβέρνησης της χώρας σε καιρούς κρίσης και του μνημονίου, των φαντασιώσεων περί προσωπικής παντοδυναμίας του Αλέξη Τσίπρα, και λοιπά. 
Ευτυχώς για όλους μας, η κάλπη φανερώνει την ώρα της αλήθειας. 
Περισσότερα

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 06.51
Δύση: 20.07
Σελήνη
13 ημερών
1826
Μάχη του Πολυαράβου όπου οι οπλαρχηγοί της Μάνης αντιμετωπίζουν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ.
1829
Η Υψηλή Πύλη αποδέχεται τη συνθήκη Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας περί ανεξαρτησίας της Ελλάδος.
1904
Ο Ανθυπολοχαγός (ΠΒ) Παύλος Μελάς διέρχεται την ελληνοτουρκική μεθόριο κοντά στην Μονή Μερίτσας στην Καλαμπάκα.
1921
Ξεσπάει επίθεση της 1ης τουρκικής ομάδος μεραρχιών κατά των θέσεων του Α΄ Σώματος Στρατού.
1922
Στη Σμύρνη αρχίζει από το πρωί η οργανωμένη καταστροφή, λεηλασία και σφαγή στην αρμενική συνοικία.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Μα είσαι χαζή;
 
Μια «ξανθιά», επιστρέφοντας σπίτι με το αυτοκίνητο, έπεσε σε μια καταιγίδα με χοντρό χαλάζι.
Το αυτοκίνητο γέμισε βαθουλώματα, έτσι την επόμενη μέρα το πήγε για επισκευή.
Ο «μάστορας», βλέποντας ότι ήταν «ξανθιά», αποφάσισε να της κάνει πλάκα. Έτσι της είπε να επιστρέψει στο σπίτι, να βάλει το στόμα της στην άκρη της εξάτμισης και να αρχίσει να φυσάει δυνατά. Τη διαβεβαίωσε ότι μ' αυτό τον τρόπο, όλα τα βαθουλώματα θα εξαφανίζονταν!
Έτσι η «ξανθιά», γύρισε σπίτι, έπεσε σε γόνατα και χέρια και άρχισε να φυσάει μέσα στην εξάτμιση. Φυσικά, τίποτε δεν έγινε και έτσι άρχισε να φυσάει ακόμη πιο έντονα αλλά και πάλι . τζίφος!
Αυτό συνεχίστηκε μέχρι που εμφανίστηκε η επίσης «ξανθιά» συγκάτοικός της.
- «Τι κάνεις»; Τη ρωτάει.
Η πρώτη «ξανθιά» της εξήγησε ότι ο «λαμαρινάς» της είπε να φυσήξει με δύναμη στην εξάτμιση για να πεταχτούν έξω όλα τα βαθουλώματα.
Η «συγκάτοικος Ξανθιά», με έκδηλη την απελπισία της για τη χαζομάρα της φίλης της, τρεμόπαιξε τις βλεφαρίδες και της είπε:
- «Μα είσαι χαζή»; «Γίνεται αυτό χωρίς να κλείσεις όλα τα παράθυρα του αυτοκινήτου πρώτα»;