8.000€ ενίσχυση σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον "Ιανό"- Αναλυτικά τα ονόματα -κλικ εδώ-

Eνίσχυση έως 5.000€ σε φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από τον "Ιανό"- Αναλυτικά παρακάτω τα ονόματα

(Συνεχής ενημέρωση)

Συνεχίζεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η χορήγηση επιδόματος έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με χρηματικό ποσό έως 5.000 ευρώ σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά παρακάτω τις  αποφάσεις και τους δικαιούχους:

9 Οκτωβρίου 1η απόφαση -  Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

9 Οκτωβρίου 2η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

14 Οκτωβρίου 1η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

14 Οκτωβρίου 2η απόφαση -Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

15 Οκτωβρίου 1η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

15 Οκτωβρίου 2η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

16 Οκτωβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

17 Οκτωβρίου  - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

18 Οκτωβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

25 Οκτωβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

26 Οκτωβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

27 Οκτωβρίου 1η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

27 Οκτωβρίου 2η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

29 Οκτωβρίου 1η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

29 Οκτωβρίου 2η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

30 Οκτωβρίου 1η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ - Ανάκληση μιας δικαιούχου

30 Οκτωβρίου 2η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

31 Οκτωβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

2 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

4 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

5 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα 168 ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

6 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα 32 ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

7 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα 93 ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

9 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα 100 ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

10 Νοεμβρίου - 2 αποφάσεις με 100 συνολικά πληγέντα φυσικά πρόσωπα - κλικ εδώ -

10 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

11 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

20 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

20 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

23 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

24 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

24 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

25 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

25 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

26 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

26 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

26 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

29 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

30 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

1 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

1 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

1 Δεκεμβρίου (3η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

1 Δεκεμβρίου (4η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

1 Δεκεμβρίου (5η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

2 Δεκεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

3 Δεκεμβρίου (απόφαση 1η) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

3 Δεκεμβρίου (απόφαση 2η)- Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

4 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

4 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

4 Δεκεμβρίου (3η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

5 Δεκεμβρίου (3η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

6 Δεκεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

7 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

7 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

8 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

8 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

9 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

9 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

9 Δεκεμβρίου (3η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

9 Δεκεμβρίου (4η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

10 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

10 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

10 Δεκεμβρίου (3η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

11 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

11 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

11 Δεκεμβρίου (3η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

11 Δεκεμβρίου (4η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

12 Δεκεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

13 Δεκεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -


14 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

14 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

15 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

15 Δεκεμβρίου (3η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

15 Δεκεμβρίου (3η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

16 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

16 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

17 Δεκεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

18 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

18 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

19 Δεκεμβρίου  - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

20 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

20 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

20 Δεκεμβρίου (3η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

21 Δεκεμβρίου  - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

22 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

22 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

23 Δεκεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

24 Δεκεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

28 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

28 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

29 Δεκεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

30 Δεκεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Ζώδια Προβλέψεις

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 07.46
Δύση: 17.35
Σελήνη
13 ημερών
1821
Σύσκεψη κληρικών, προεστών και καπεταναίων στο Αίγιο, με θέμα την κήρυξη της Επαναστάσεως.
1828
Ο Ι. Καποδίστριας προτείνει για έδρα της κυβερνήσεως την Αίγινα.
1941
Αρχίζει η μάχη της Τρεμπεσίνας.
1944
Έξω από την Κοζάνη εκτελούνται 43 Έλληνες από τα στρατεύματα κατοχής.
1951
Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα Κορέας ενεργεί επιθετικές αναγνωρίσεις βόρεια της πόλεως Ικτσόν.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Ήξερε πότε θα αρχίσει

Ένας άντρας γυρνάει από τη δουλειά κουρασμένος, κάθεται στην πολυθρόνα, ανοίγει την τηλεόραση παίρνει το τηλεκοντρόλ στα χέρια του, και λέει στη γυναίκα του: αγάπη μου πιάσε μια μπύρα πριν αρχίσει.
Εκείνη του φέρνει μια μπύρα και δέκα λεπτά αργότερα, αυτός λέει πάλι: μωρό μου πιάσε μια μπύρα πριν αρχίσει.
Η γυναίκα του φέρνει άλλη μια μπύρα.
Μερικά λεπτά αργότερα, ο άντρας της λέει να φέρει άλλη μια μπύρα.
Η γυναίκα, τότε του λέει: Δεν νομίζεις ότι πίνεις πολύ μπύρα; Δεν είναι ούτε μίση ώρα που γύρισες και ήπιες δύο μπύρες και δεν έβγαλες τα σκουπίδια, δεν άλλαξες τη λάμπα στη κουζίνα, το γκαράζ είναι άνω κάτω. Ποτέ θα τα κάνεις όλα αυτά;
Ο άντρας τότε μουρμουρίζει: Τώρα αρχίζει…