altΕλπίδες για 2 επιπλέον Ινστιτούτα: Βάμβακος & Ξύλου και Επίπλου»

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας κ. Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου, τοποθετήθηκε με δύο ομιλίες της στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, επί της αρχής και επί των άρθρων του σχεδίου νόμου:

«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

Τα κυριότερα σημεία των ομιλιών, αναφέρουν τα εξής:
«Αρχίζουμε τη νέα κοινοβουλευτική μας περίοδο με την 3η φάση του φιλόδοξου εγχειρήματος του Υπουργείου Παιδείας, για την αναμόρφωση και τον εξορθολογισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την πιο τολμηρή και ελπιδοφόρα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από το 1975.

Για πολλούς μήνες αγωνιστήκαμε και πολλές φορές συγκρουστήκαμε, και στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ώστε να πείσουμε τις τοπικές κοινωνίες, τη φοιτητική κοινότητα, μερίδα των ακαδημαϊκών.
Ολοκληρώνουμε μια δύσκολη διαδρομή, έναν δίκαιο και δημοκρατικό διάλογο. Έχουμε μπροστά μας ένα νομοσχέδιο που αντανακλά τη σύνθεση πολλών φωνών, δίνει απάντηση στις ακαδημαϊκές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, δίνει όραμα στη σημερινή γενιά φοιτητών και επιστημόνων και διασφαλίζει τα συμφέροντα και τις προοπτικές στις επόμενες γενιές.
Τροχοπέδη για την αποτελεσματικότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα προηγούμενα χρόνια, στάθηκε η υποχρηματοδότηση, η υποβάθμιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης, η χωροταξική διασπορά των τμημάτων, η αλληλοεπικάλυψη αντικειμένων σε διαφορετικά τμήματα, και τμήματα με περιεχόμενο ξεπερασμένο, που δεν προσέφεραν ουσιαστική διέξοδο και σαφή επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους.
Ως κυβέρνηση επιλέξαμε να επενδύσουμε στην παιδεία ως μοχλό κοινωνικής ωρίμανσης και εθνικής ανάπτυξης. Πιστεύουμε στην αξία και τη δυναμική των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, δεν παραγνωρίζουμε το έργο τους, αντίθετα τα θωρακίζουμε.
Εφαρμόζουμε την πολιτική του ενιαίου χώρου στην εκπαίδευση και την έρευνα. Επαναπροσδιορίζουμε τον χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την ίδρυση και εισαγωγή νέων δομών και τον τερματισμό δομών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους.

Ειδικότερα η ενσωμάτωση του ΤΕΙ Θεσσαλίας στο νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του εξορθολογισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποτελεί τομή στην ανάπτυξη της τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Το ΤΕΙ Θεσσαλίας - το αρχαιότερο τριτοβάθμιο ίδρυμα της περιοχής – κλείνει τον κύκλο του, 36χρόνια από την ίδρυσή του ως ΤΕΙ Λάρισας. Η συγχώνευση των δύο ιδρυμάτων αποτελεί ώριμη εξέλιξη που αποβλέπει όχι απλώς στη διάσωση του ΤΕΙ αλλά στην αναγέννηση και την εκπλήρωση των στόχων της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, εντάσσονται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, καθώς η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι το 2024 ή να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα και να λάβουν πτυχίο ΑΕΙ.Κατοχυρώνονται επίσης τα δικαιώματα του προσωπικού πάσης φύσεως, του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, χωρίς απολύσεις, υποβάθμιση της θέσης ή των οικονομικών απολαβών τους.
Η Καρδίτσα αποκτά πέντε ισχυρά πανεπιστημιακά τμήματα από το ένα της Κτηνιατρικής που είχε, τρία εκ των οποίων πενταετούς φοίτησης. Ανάμεσά τους και το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. Θέλω να τονίσω τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας για την Καρδίτσα που έρχεται 30 χρόνια μετά, για να ισορροπήσει τη βίαιη απομάκρυνση της Σχολής Νηπιαγωγών. Μια πολιτική πράξη που κλόνισε την κοινωνία μας οικονομικά και τη μείωσε ηθικά. Θέλω να ευχαριστήσω το υπουργείο που αφουγκράστηκε τις ανάγκες του νομού και αποδέχτηκε την πρόταση. Επειδή η κοινωνική σημασία αυτού του τμήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, ζητώ να τονίσουμε στο σχετικό άρθρο ίδρυσης του τμήματος, ότι θα λειτουργήσει οπωσδήποτε την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, όπως και τα άλλα τμήματα.
Η Καρδίτσα ενισχύεται με το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων που σε συνεργασία με την Κτηνιατρική και το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας, θα υποστηρίζει τα πανεπιστημιακά τμήματα και τα ΚΕΕ που θα ακολουθήσουν, στο επίπεδο της έρευνας, της πρακτικής άσκησης και της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.
Οι ανάγκες της περιοχής μου, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, και η αξιοποίηση των τοπικών χαρακτηριστικών και των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων, πιστεύω ότι συνηγορούν στην ίδρυση δύο επιπλέον ινστιτούτων στην Καρδίτσα. Προτείνω την ίδρυση στο πλαίσιο του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δύο επιπλέον Ινστιτούτων: α) Ινστιτούτου Βάμβακος και Αγροτικής Εκπαίδευσηςώστε να πετύχουμε τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία σε μία περιοχή όπου το βαμβάκι αποτελεί ένα προϊόν μεγίστης σημασίας. Μία στρατηγική στήριξης της βιωσιμότητας της καλλιέργειας, της εκπαίδευσης των βαμβακοπαραγωγών, της οργάνωσης, της παραγωγής και της βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος, πρέπει να θεμελιωθεί στην ίδρυση ενός σύγχρονου Ινστιτούτου Βάμβακος σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος που εδρεύει στην Καρδίτσα, ως εργαλείο ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού. β)Ινστιτούτου Ξύλου και Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίαςυπό την εποπτεία του νέου τμήματος Δασολογίας - Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, που θα βοηθήσει να καλύπτονται οι ανάγκες των ελληνικών μονάδων ξύλου και επίπλου, στον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων τους και στη χορήγηση πιστοποιητικών ποιότητας που έχει μεγάλη ανάγκη ο κλάδος. Τεκμηριωμένες προτάσεις σας έχω καταθέσει ήδη, κύριε Υπουργέ,οι οποίες κρίνουν απαραίτητη την άμεση ένταξή τους στο νέο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Αυτή η κυβέρνηση μετά από πολλά χρόνια πραγματοποιεί 15.000 μόνιμους διορισμούς για την επόμενη τριετία στην εκπαίδευση, και για πρώτη φορά στον πολύπαθο εκπαιδευτικό χώρο της ειδικής αγωγής. Η ενίσχυση του συστήματος και η αδιάβλητη καταγραφή των στοιχείωνέχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
Εκφράστηκαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση αλλά και από τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών για τα κριτήρια διορισμού. Όσοι επιδιώκουν εκ του ασφαλούς μια ιδιότυπη επαναφορά της επετηρίδας ή αγνοούν τις επιταγές του Συντάγματος και τις αποφάσεις του ΣτΕ, υπονομεύουν τη διαδικασία διορισμών. Δυστυχώς, αντικειμενικά ταυτίζονται με εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που όχι μόνον δεν θέλουν διορισμούς αλλά δηλώνουν με κάθε τρόπο ότι θέλουν απολύσεις.
Εμείς δεν θέλουμε προσλήψεις με διαγωνισμούς που επιστημονικά έχει τεκμηριωθεί ότι δεν αποδεικνύουν την καταλληλόλητα αλλά μετρούν τη γνώση ευκαιριακά και αποσπασματικά. Αποδεικνύουμε και στηρίζουμε το δικαίωμα στη δουλειά. Το σύστημα που προτείνουμε αποπνέει δικαιοσύνη.
Πιστεύουμε στην ισόρροπη μοριοδότηση ακαδημαϊκών κριτηρίων και προϋπηρεσίας μέσα από αδιάβλητους ενιαίους πίνακες διορισμών. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση έχει ανάγκη από την εμπειρία των αναπληρωτών που εδώ και πολλά χρόνια βρίσκονται σε κατάσταση ομηρείας αλλά και από «νέο αίμα» που θα μεταγγίσουν στα σχολεία μας νεότεροι εκπαιδευτικοί με αναβαθμισμένα ακαδημαϊκά προσόντα.
Ύστερα από 10 χρόνια αδιοριστίας και υποστελέχωσης όλων των εκπαιδευτικών δομών, επανέρχεται η κανονικότητα και στο χώρο της στελέχωσης της εκπαίδευσης και τερματίζεται η εργασιακή ανασφάλεια και αβεβαιότητα χιλιάδων εκπαιδευτικών. Υλοποιείται η δέσμευση της κυβέρνησης για προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών του χώρου της εκπαίδευσης με μόνιμο προσωπικό, με σκοπό την ομαλή λειτουργία των σχολείων προς όφελος των μαθητών και ευρύτερα της κοινωνίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δημιουργία του δεύτερου Πανεπιστημίου σε αριθμό φοιτητών στην Ελλάδα σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Τολμήσαμε ένα απαιτητικό εγχείρημα και καλούμαστε να ψηφίσουμε ένα έργο πνοής, που είμαι σίγουρη ότι είναι μόνο η αρχή μιας νέας σελίδας στην ακαδημαϊκή εξέλιξη της χώρας μας».

Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Ζώδια Προβλέψεις

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 07.51
Δύση: 17.25
Σελήνη
12 ημερών
976
Πεθαίνει ο Αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής.
1823
Το Ναύπλιο ορίζεται έδρα της Κυβερνήσεως.
1833
Ο Βασιλεύς Όθων και τα μέλη της Αντιβασιλείας φθάνουν στο Ναύπλιο.
1854
Επαναστατικά τμήματα της Ηπείρου πολιορκούν το Κομπότι της Άρτας.
1956
Στο αγγλικό στρατηγείο Λευκωσίας εκρήγνυται βόμβα που είχαν τοποθετήσει άνδρες της ΕΟΚΑ.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Οι Ινδιάνοι και ο καιρός

Υπάρχει μια φυλή Ινδιάνων που κατασκηνώνει στις μεγάλες λίμνες κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
Την εβδομάδα των Χριστουγέννων, οι γηραιότεροι της φυλής ρώτησαν τον αρχηγό αν θα είναι κρύος ή όχι ο φετινός χειμώνας. Ο αρχηγός πήγε και ρώτησε το μάγο της φυλής, αλλά αυτός ήταν τύφλα στο μεθύσι και ήταν αδύνατον να συνεννοηθεί μαζί του.
Το παίρνει λοιπόν απόφαση και πηγαίνει στην γειτονική πόλη και από τον τηλεφωνικό θάλαμο καλεί τη Μετεωρολογική Υπηρεσία και ρωτάει πώς θα είναι ο καιρός το χειμώνα.
Πολύ κρύος, του απαντά η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επιστρέφει λοιπόν στον καταυλισμό και διατάζει τους άντρες του να συλλέξουν όσο περισσότερα ξύλα μπορούν. Δεν έκανε όμως και τόσο κρύο, περιμένει να περάσουν 10 μέρες και ξαναπηγαίνει στην πόλη για να τηλεφωνήσει στη Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Πάρα πολύ μεγάλο κρύο έρχεται, τον πληροφορούν από εκεί. Επιστρέφει στη φυλή του και τους λέει να μαζέψουν και το παραμικρό ξυλαράκι γιατί έρχεται πολύ βαρύς χειμώνας.
Βαρύς χειμώνας όμως δεν ήρθε κι ένα μήνα μετά ξαναπηγαίνει στην πόλη για να τηλεφωνήσει. «Είστε ακόμα σίγουροι ότι έρχεται βαρυχειμωνιά» ρωτάει τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.
«Μα τι λέτε κύριε», του απαντούν, «να φανταστείτε ότι οι Ινδιάνοι που κατασκηνώνουν στις μεγάλες λίμνες, κοντά στα σύνορα του Καναδά, μαζεύουν ξύλα σαν τρελοί!».