Λανθασμένη είναι η πληροφόρηση που έχει ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Θεσσαλία της Αλληλεγγύης και της Οικολογίας» κ. Κων/νος Πουλάκης, σχετικά με την πρόοδο των έργων που αναφέρει σε ερώτηση του, προς τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκο. Ο κ. Πουλάκης προφανώς και ο ίδιος λανθασμένα πληροφορημένος και μη έχοντας προσωπική αντίληψη των πραγμάτων, αφού έχει πολύ καιρό να επισκεφθεί την Καρδίτσα, αναρωτιέται για τη τύχη δυο μεγάλων έργων, που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Πρόκειται για τις παρακάμψεις Αρτεσιανού - Ριζοβουνίου και τα έργα ενίσχυσης Κεντρικού και Βόρειου κλάδου του δικτύου υδρευσης.

Αναλυτικά:
Σε ότι αφορά τις παρακάμψεις Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου, οι εργασίες κατασκευής προχωρούν και δεν έχουν σταματήσει, όπως λανθασμένα υποστηρίζει ο κ Πουλάκης.
Αξίζει να σημειώσουμε για ενημέρωση του ιδίου αλλά και των πολιτών, πως το έργο δημοπρατήθηκε το 2010 επί των ημερών της απερχόμενης Νομ. Αυτοδιοίκησης. Στην ουσιαστική εποπτεία και αρμοδιότητα της Αιρετής Περιφέρειας, βρίσκεται τους τελευταίους 16 μήνες καθώς είναι γνωστό ότι η διαχείριση του ΕΣΠΑ πέρασε στην Αιρετή Περιφέρεια από τον Ιούλιο του 2011.
Όταν παραλάβαμε το έργο, υπήρχαν σοβαρά ζητήματα προς αντιμετώπιση. Απαιτήθηκαν συμπληρωματικές  γεωτεχνικές μελέτες ενώ η διαδικασία των απαλλοτριώσεων, δεν είχε  καταγράψει καμία ουσιαστική πρόοδο, με αποτέλεσμα το έργο να κινδυνεύει ακόμη και με απένταξη από το ΕΣΠΑ.

Κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, καταφέραμε να διατηρήσουμε το έργο στο ΕΣΠΑ και να ξεπεραστούν τα περισσότερα εμπόδια που υπήρχαν. Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε είναι τα εξής:
Α) Δεν έχουν κηρυχτεί οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις
Β) Απαιτήθηκε συμπληρωματική γεωτεχνική έρευνα – μελέτη διότι η αρχική έγινε σε περιορισμένο τμήμα της περιοχής. Από τη συμπληρωματική μελέτη διαπιστώθηκε η ανάγκη εξυγίανσης του εδάφους εδρασης του επιχώματος και η αποστράγγιση του σώματος, της υπό κατασκευής οδού.
Γ) Η υψηλή στάθμη των υδάτων της περιοχής, σε συνδυασμό με τα κακής ποιότητας εδάφη, απαίτησαν σύνταξη νέων τιμών μονάδος.
Δ) Εξ αιτίας των νέων γεωτεχνικών, απαιτήθηκε τροποποίηση της μελέτης του έργου
Ε) Υπήρξε σημαντική καθυστέρηση μετατόπισης του δικτύου της ΔΕΗ
ΣΤ) Τη θερινή περίοδο παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις, λόγω αρδευτικών αναγκών σε τμήματα του έργου.
Παρ όλα αυτά θα πρέπει να σημειώσουμε πως το έργο προχωρά σε αρκετά τμήματα του και ήδη έχει απορροφήσει σημαντικές πιστώσεις (1.747.000 ευρώ) ενώ και η διαδικασία των απαλλοτριώσεων προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Για αγωγούς ύδρευσης
Επίσης λανθασμένη πληροφόρηση έχει ο κ. Πουλάκης και για τους δύο νέους αγωγούς ύδρευσης που κατασκευάζονται με στόχο την ενίσχυση του κεντρικού και βόρειου κλάδου.
Αναλυτικά για το έργο, το οποίο πρόσφατα μάλιστα επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Τσιάκος και ενημερώθηκε για την πρόοδο του, έχουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:
Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 16-5-2011 και η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι η 15-5-2013.
Αντικείμενο της εργολαβίας δεν είναι μόνο η κατασκευή σωληνώσεων σε ένα οικισμό (π.χ. Αρτεσιανό» αλλά η πλήρη κατασκευή δύο νέων κεντρικών κλάδων  ύδρευσης που θα βελτιώσουν την ικανότητα παροχής υδροδότησης σε σημαντικό αριθμό πολιτών του νομού της Καρδίτσας.

Κεντρικός κλάδος
Ξεκινά από τα διυλιστήρια νερού στην αναρρυθμιστική  λίμνη Μητρόπολης και καταλήγει σε φρεάτιο σύνδεσης με το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Καρδίτσας στην περιοχή του νοσοκομείου. Ο αγωγός αυτός έχει μήκος 8.010 μέτρα περίπου και σύμφωνα με την μελέτη κατασκευάζεται από χυτοσιδηρό αγωγό διαμέτρου 600 χλστ.

Βόρειος κλάδος
Ξεκινά από τα διυλιστήρια νερού στην αναρρυθμιστική λίμνη Μητρόπολης και καταλήξει στο Δ.Δ. Ριζοβουνίου περνώντας πλησίον των οικισμών Φράγκου,  Παλαιοκλήσι και Αρτεσιανό. Ο αγωγός αυτός έχει μήκος 14.890 μ. περίπου και σύμφωνα με την μελέτη κατασκευάζεται στο μεγαλύτερο τμήμα από χυτοσιδηρό αγωγό διαμέτρου 5000χλστ  και το υπόλοιπο από σκληρό PVC διαμέτρου 400χλστ
Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται επίσης εργασίες όπως κατασκευή φρεατίων, συνδέσεις αγωγών με υφιστάμενα δίκτυα, απομόνωσης υπαρχόντων, κατασκευή σωμάτων, έργων διασταύρωσης με δρόμους, γέφυρες διέλευσης από υδατορέματα κ.λ.π.
Κατά συνέπεια η εργολαβία περιλαμβάνει την κατασκευή πλήρους δικτύου ύδρευσης σε μήκους 23 k.m. και όχι 14k.m. όπως έχει αναφερθεί.
Η εργολαβία βρίσκεται εντός  χρονοδιαγράμματος και οι εργασίες εκτελούνται με ταχείς ρυθμούς. Συγκεκριμένα σήμερα γίνονται εργασίες στον κεντρικό κλάδο (Μητρόπολη- Καρδίτσα) πάνω στην επαρχιακή οδό προς την Μητρόπολη. Οι εργασίες προχωρούν εντατικά με διπλό συνεργείο (4 ανασκαφείς- 35 περίπου εργαζόμενοι) παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες . Σκοπός είναι η κατά το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση του συγκεκριμένου τμήματος ώστε να απαλειφτούν όσο γίνεται γρηγορότερα οι κίνδυνοι για τα διερχόμενα οχήματα επί της οδού.
Σε ότι αφορά τα αριθμητικά δεδομένα: Από τα 14.890 μ του Βόρειου κλάδου έχουν κατασκευαστεί τα 11.022 και από τα 8010 μ. του Κεντρικού κλάδου έχουν κατασκευαστεί τα 3200μ.

Σε ότι αφορά το βιολογικό καθαρισμό του Αρτεσιανού είναι ένα έργο την αρμοδιότητα του οποίου έχει η Δημ. Αρχή Καρδίτσας και κατά συνέπεια είναι η πλέον αρμόδια για να δώσει την όποια απάντηση ή διευκρίνιση.
Σε ότι αφορά την αναπτυξιακή υστέρηση της Δυτικής Θεσσαλίας έναντι της Ανατολικής και η οποία πράγματι υφίσταται, εκτιμούμε ότι είναι τουλάχιστον άδικο για έναν Περιφερειακό Σύμβουλο της σοβαρότητας και της εμβέλειας του κ. Πουλάκη, να εγκαλεί την Περιφερειακή Αρχή, η οποία δεν έχει συμπληρώσει ούτε καν δύο χρόνια θητείας (η οποία γίνεται κάτω από πρωτοφανείς οικονομικές δυσκολίες) για την υφιστάμενη ανισοβαρή αναπτυξιακή πραγματικότητα, που έχει τις ρίζες της, στις προηγούμενες δεκαετίες.
Τέλος καλούμε τον κ. Πουλάκη να επισκεφτεί την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, ώστε να ενημερωθεί αναλυτικά για όλα τα θέματα που αφορούν την περιοχή μας αλλά και για την πρόοδο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  • image

Ζώδια Προβλέψεις

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 06.13
Δύση: 20.55
Σελήνη
16 ημερών
1203
Οι Λατίνοι της Δ΄ Σταυροφορίας ανεβάζουν στον ελληνικό θρόνο τον Αλέξιο Δ΄ Άγγελο.
1826
Στο χωριό Μεχμέταγα της Αρκαδίας, 400 αιγύπτιοι αποκρούονται από τους επαναστατημένους Έλληνες.
1913
Ο Ελληνικός Στρατός ανακαταλαμβάνει το Παντζάρεβο και φθάνει μέχρι την Τζουμαγιά.
1920
Ο Ελληνικός Στρατός νικά και εκδιώκει από το Ντεμιρτζί της Μικράς Ασίας τους Τούρκους ατάκτους.
1951
Η Ελλάς γίνεται επισήμως μέλος του ΝΑΤΟ.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Ο παντρεμένος

Ένας παντρεμένος πλησιάζει μια γυναικάρα στο super market και της λέει: «Έχω χάσει τη γυναίκα μου στους διαδρόμους. Σας πειράζει να μιλήσουμε για λίγο;».

Εκείνη τον ρωτάει: «Δε θα ήταν προτιμότερο να ψάξεις να τη βρεις απ' το να μιλάς μαζί μου;»

Και της απαντά ο παντρεμένος: «Μα δε θα χρειαστεί, κάθε φορά που μιλάω με όμορφη γυναίκα, η γυναίκα μου εμφανίζεται απ' το πουθενά!».