Παρουσίαση στη Σκόπελο από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας του προγράμματος  προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ

Την παρουσίαση ενός νέου προγράμματος που στοχεύει στην αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων του νησιωτικού χώρου παρουσίασε σήμερα το πρωί στη Σκόπελο ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Παρουσία του δημάρχου Σκοπέλου κ. Γιώργου Μιχελή, υπηρεσιακών παραγόντων φορέων και κατοίκων της περιοχής, ο κ. Κ. Αγοραστός ανέφερε:
«Μέσα σε ένα δυσμενές και ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον η αιρετή Περιφέρεια ξεκινά τη χρηματοδότηση ενός στοχευμένου προγράμματος που έχει σαν στόχο την υλοποίηση έργων στα νησιά της Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους νησιωτικούς Δήμους. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα αποτελούν μια ελπίδα για τις περιοχές αυτές καθώς θα δημιουργήσουν μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία όπως και νέες θέσεις εργασίας. Στόχος μας είναι να δούμε τις ανάγκες των νησιών μας προεξοφλώντας το μέλλον στο παρόν αλλάζοντας αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα, να σπρώχνουμε τα προβλήματα του παρόντος στο μέλλον. Και μπορεί η οικονομική συγκυρία να είναι αρνητική, όμως με τη συνεργασία και τη συνέργεια όλων των φορέων πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα για τις Β. Σποράδες».
Ο περιφερειάρχης ευχαρίστησε τόσο το δήμαρχο Σκοπέλου όσο και τα στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου για την αγαστή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα σημειώνοντας ότι η συνεργασία αυτή θέτει τις βάσεις για την περεταίρω ανάπτυξη του νησιού. Αναφερόμενος στο νέο αυτό πρόγραμμα ο κ. Αγοραστός υπογράμμισε τα εξής:
«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο περαιτέρω ενεργοποίησης του Προγράμματος της Θεσσαλίας στο Ε.Σ.Π.Α., καλεί τους Νησιωτικούς Δήμους της Περιφέρειας (Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκοπέλου και Νοτίου Πηλίου για τη νήσο Παλαιό Τρίκερι) να εκπονήσουν «Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης των Νησιωτικών Περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ο.Σ.Α.Ν.Π.)», προκειμένου με την ολοκλήρωσή τους να χρηματοδοτηθούν και υλοποιηθούν έργα που θα προκύψουν από αυτά.
Τα Σχέδια αυτά προκηρύσσονται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του νησιωτικού χώρου και στοχεύουν στην ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και της ενδοπεριφερειακής κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, τη βελτίωση της ελκυστικότητάς των περιοχών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους.

Κάθε Ολοκληρωμένο Σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει παρεμβάσεις/έργα τοπικής κλίμακας που να εμπίπτουν σε τουλάχιστον τρεις (3) από τους παρακάτω τομείς:
- Ενίσχυση Τουρισμού
- Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς
- Βελτίωση Προσπελασιμότητας
- Προστασία φυσικού, δομημένου & θαλάσσιου Περιβάλλοντος
- Αναπλάσεις περιοχών
- Βελτίωση υποδομών Αλιείας
- Υποδομές Ύδρευσης
- Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια)

Επίσης , μπορούν να περιληφθούν δράσεις ανάπτυξης δικτύων διασύνδεσης και προβολής τοπικών προϊόντων. Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να έχουν επιλεξιμότητα συγχρηματοδότησης αποκλειστικά από το Ε.Τ.Π.Α. και όχι από το Π.Α.Α. (Αγροτικής Ανάπτυξης) ή το Ε.Π.ΑΛ. (Αλιείας).
Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τη χρηματοδότηση των «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης των Νησιωτικών Περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανέρχεται σε 10.000.000,00 €. Η δράση αυτή εντάσσεται στον Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» του Προγράμματος.
Οι αναφερόμενοι Δήμοι, στο επόμενο διάστημα, καλούνται να συντάξουν το Ολοκληρωμένο Σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, τα έργα που ήδη υλοποιούνται και τον Επιχειρησιακό σχεδιασμό τους. Μετά την έγκριση από τα αρμόδια όργανα των Δήμων, τα Σχέδια θα υποβληθούν στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας για έλεγχο τήρησης προδιαγραφών σύνταξης και επιλεξιμότητας έργων που προτείνονται για χρηματοδότηση. Ακολουθεί Πρόσκληση προς τους Δήμους για υποβολή προτάσεων έργων, με στόχο την ένταξή τους στο Ε.Σ.Π.Α. εντός του 2012.
Το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και πληρωμής των έργων έχει καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο 2015, οπότε και λήγει η περίοδος επιλεξιμότητας του Ε.Σ.Π.Α. Η αρμοδιότητα ωρίμανσης των έργων ανήκει στους φορείς τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια σύνταξης των Ολοκληρωμένων Σχεδίων, θα υπάρχει συνεχής συνεργασία της Διαχειριστικής Αρχής με τους ενδιαφερόμενους Δήμους και Φορείς, με στόχο τον έγκαιρο και ορθό σχεδιασμό.

Ως ενδεικτικά έργα / δράσεις για ένταξη στο πρόγραμμα αναφέρονται:
•η δημιουργία ή/και αναβάθμιση τουριστικών υποδομών,
•η  ανάπτυξη συστημάτων, διαδικασιών και τεχνικών εργαλείων που θα συμβάλλουν στη διαχείριση – προστασία - ανάδειξη τουριστικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών  υποδομών
•η ανάδειξη – προστασία του  φυσικού περιβάλλοντος (εξωραϊσμοί τοπίων, χάραξη-σήμανση μονοπατιών, υποστηρικτικά έργα, διαδρομές, σημεία θέας, κ.α.)
•η δημιουργία Υποδομών πληροφόρησης & εξυπηρέτησης επισκεπτών
•η βελτίωση της προσβασιμότητας σε μνημεία ή χώρους οικολογικού ενδιαφέροντος , οικισμούς ή περιοχές ενδιαφέροντος
•η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας
•η  ανακαίνιση διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων και η ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική δραστηριότητα
•η δημιουργία, ανάπλαση ή αναβάθμιση παραλιών, πλατειών, πάρκων και χώρων πρασίνου,
Παράλληλα ο κ. Κ. Αγοραστός αναφέρθηκε και στο πρωτοποριακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή και λειτουργία Υποβρύχιων Μουσείων και Καταδυτικών Πάρκων στις Βόρειες Σποράδες και στον Δυτικό Παγασητικό, το οποίο περιλαμβάνει και τη Σκόπελο, τονίζοντας: «Με την υλοποίηση του έργου αυτού, επιτυγχάνουμε δραστική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αύξηση των αφίξεων, ανάδειξη και ταυτόχρονα προστασία της υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς, εκθετική αύξηση των αλιευμάτων – θετική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, αύξηση της απασχόλησης και γενικότερα τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής των Βορείων Σποράδων, του Δυτικού Παγασητικού, αλλά και της Θεσσαλίας γενικότερα. Η ανάδειξη και προβολή των ενάλιων πολιτιστικών θησαυρών των περιοχών αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί στοίχημα για όλους εμάς που εμπλεκόμαστε με το Σχέδιο αυτό».
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Σκοπέλου κ. Γεώργιος Μιχελής δήλωσε: «Το σχέδιο που παρουσίασε ο κ. Αγοραστός είναι πρωτοποριακό και καινοτόμο. Αντιστρέφει τη διαδικασία και δίνει τη δυνατότητα στους δημάρχους να εντάξουν έργα στο ΕΣΠΑ. Αυτό είναι και το συνετό, αφού οι δήμαρχοι γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε τι χρειάζεται η τοπική οικονομία και κοινωνία.»
Στην παρουσίαση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Σκούρας, οι αντιδήμαρχοι Π. Αγγελέτου και Γ. Φύβγας, οι επικεφαλής της  αντιπολίτευσης Χ. Βασιλούδης και Ι. Καραγκιόζος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Α. Διαμάντου-Σαλπαδήμου, Γ. Λαγουδάκης,  Α. Φαδάκης, Ν. Ρόδιος, η τοπική σύμβουλος Ε. Χανά, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσης Ε. Παπαχρήστου, η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κλήματος Μ. Δαλακιάρη, ο τοπικός σύμβουλος Σ. Πάντελος, υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Σκοπέλου, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Π. Μελαχροινάκης και το μέλος Χ. Στιβαχτής, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ε. Καραμίντζας, ο Πρόεδρος του Αγροτικού - Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Ι. Τραχανάς, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ι. Γιολδάσης και ξενοδόχοι μέλη της Ένωσης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Π. Μπετσάνης, η Πρόεδρος του Αγροτουριστικού Γυναικείου Συνεταιρισμού Γλώσσας Ε. Χήρα, Μέλη του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού, ο Αντιπρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Α. Γρυπιώτης, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Κλήματος Π. Πατσής, Μέλη του Ναυτικού Ιστιοπλοϊκού Κολυμβητικού Ομίλου (ΝΙΚΟΣ), Μέλη των Συλλόγων Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων, Μέλη των Αλιευτικών Επαγγελματικών Συλλόγων, εκπρόσωποι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γλώσσας, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΚλήματοςΙ. Τσιτσιρίγγος, η Προϊσταμένη και στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και κάτοικοι και φορείς του νησιού.
Παράλληλα αύριο Τρίτη 7/8/2012 ώρα 20:00 πραγματοποιείται Ανοικτή  Εκδήλωση για τα «Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης των Νησιών της Θεσσαλίας» στο Δημαρχείο της Σκιάθου.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Ζώδια Προβλέψεις

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 05.01
Δύση: 19.51
Σελήνη
11 ημερών
1697
Σφαγή από τους Τούρκους του νεομάρτυρα Δημητρίου από την Φιλαδέλφεια.
1820
Απαγχονισμός από τους Τούρκους στην Κωνσταντινούπολη του Αγιορείτη νεομάρτυρα Κωνσταντίνου από την Λέσβο.
1823
Δύναμη επαναστατών Κρητών επιτίθεται εναντίον των Τούρκων στο στενό πέρασμα Κανδάνου-Χανίων.
1825
Ναυμαχία μεταξύ ελληνικού και τουρκικού στόλου έξω από τον λιμένα της Σούδας και νίκη των Ελλήνων.
1829
Τμήματα υπό τους Κριεζώτη, Δυοβουνιώτη, Ράγκο και Λάζο νικούν στην θέση Ανηφορίτη Θηβών 2.500 Τουρκαλβανούς.
1943
Το Ελληνικό αντιτορπιλικό "Βασίλισσα Όλγα" και το βρετανικό αντιτορπιλικό "Τζέβρις" βυθίζουν κοντά στην Καλαβρία ιταλική νηοπομπή.
1944
Οι Γερμανοί καίνε το Δοξάτο Δράμας και φονεύουν 233 Έλληνες.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Αγώνας με μια αρκούδα

Δύο κατασκηνωτές περπατούν μέσα στο δάσος, όταν μια αρκούδα εμφανίζεται στο ένα μέτρο.
Η αρκούδα βλέπει τους κατασκηνωτές και αρχίζει να τους πλησιάζει.
Ο πρώτος άνδρας ρίχνει κάτω την τσάντα του και αρχίζει να φορά τα αθλητικά του παπούτσια.
Ο δεύτερος άνδρας λέει: «Τι κάνεις; Τα αθλητικά δεν θα σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις την αρκούδα».
«Δεν χρειάζεται να ξεπεράσω την αρκούδα», λέει ο άλλος.
«Αρκεί να τρέξω πιο γρήγορα από σένα».