Είκοσι πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή του πρώτου Κανονισμού Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ (ΠΔ 177/1987), η νέα ΔΕΥΑΜΒ του ενιαίου Δήμου Βόλου, ως αμιγής, πλέον, Δημοτική Επιχείρηση θα αποκτήσει σύντομα ένα νέο σύγχρονο Κανονισμό Αποχέτευσης. Ο Κανονισμός αυτός θα περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας και χρήσης του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων οικιακής χρήσης και των ομβρίων της περιοχής αρμοδιότητας της (ΔΕΥΑΜΒ) ενώ αναπόσπαστο τμήμα του θα αποτελεί ο Ειδικός Κανονισμός που περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις για την παροχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης των αποβλήτων που προέρχονται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ΧΥΤΑ, νοσοκομεία, κλινικές, συνεργεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων, χώρους εστίασης δηλαδή κάθε δραστηριότητας η νόμιμη λειτουργία της οποίας, υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Ήδη η Επιτροπή που συγκρότησε το Δ.Σ. της Επιχείρησης αποτελούμενη από τα υπηρεσιακά στελέχη Γ.Κομνηνάκη, Ε.Διομή, Σ.Τζίνη και Β.Καρελά, υπό το συντονισμό του μέλους του Δ.Σ. Ηλία Ξηρακιά, ολοκλήρωσε το έργο της και παρέδωσε στον Δήμαρχο Βόλου και Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ Π.Σκοτινιώτη, το τελικό κείμενο του νέου Κανονισμού προκειμένου το αμέσως επόμενο διάστημα να εισαχθεί προς έγκριση στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σκοποί του παρόντος Κανονισμού είναι:
α) η προστασία του περιβάλλοντος
β) η προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και των εργαζόμενων της ΔΕΥΑΜΒ
γ) η προστασία του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων και η καλή, ασφαλής και οικονομική λειτουργία και συντήρηση του και
δ) η ρύθμιση των σχέσεων της ΔΕΥΑΜΒ και του πολίτη που είναι ο χρήστης και ο αποκλειστικός χρηματοδότης του κόστους των υπηρεσιών της.

Βασικές διατάξεις του νέου Κανονισμού Αποχέτευσης είναι:
1)η ενσωμάτωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νέο πλαίσιο λειτουργίας της ΔΕΥΑΜΒ (Ν 1069/80) μετά την ενοποίηση της με τους όμορους Δήμους και τη μετατροπή της από διαδημοτική σε αμιγή Δημοτική Επιχείρηση.
2)Η ενσωμάτωση όλων των προβλέψεων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σημερινή περιβαλλοντική νομοθεσία για τη διαχείριση και τη διάθεση των υγρών αποβλήτων και η εναρμόνιση των όρων υποδοχής αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων στην ΚΥΑ Έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων(ΕΕΛ).
Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό κάθε ακίνητο, είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση ή δραστηριότητα, συνδέεται υποχρεωτικά στο κατάλληλο σημείο του δικτύου αποχέτευσης, μετά από σχετική έγκριση της ΔΕΥΑΜΒ και με τους όρους που προβλέπει ο Κανονισμός ενώ απαγορεύεται η χρήση βόθρων, στις περιοχές, όπου υπάρχει και λειτουργεί αποχετευτικό δίκτυο.
Με εδική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ θα καθοριστεί το τέλος σύνδεσης και χρήσης του δικτύου Αποχέτευσης ενώ κάθε ακίνητο αντιμετωπίζεται πλέον ως ενιαίο ανεξάρτητα αν είναι μονοκατοικία ή πολυκατοικία.

Ο Ειδικός Κανονισμός που αφορά τις παραγωγικές επιχειρήσεις περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις παροχέτευσης στα δίκτυα αποχέτευσης των αποβλήτων, που προέρχονται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ΧΥΤΑ, νοσοκομεία, κλινικές, συνεργεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων, χώρους εστίασης και γενικά κάθε δραστηριότητα, η οποία για τη νόμιμη λειτουργία της, υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Μερικές από τις προβλέψεις του Ειδικού Κανονισμού είναι:
α) Ρητή απαγόρευση απόρριψης, στα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και στις ΕΕΛ, αποβλήτων, που προέρχονται από ελαιοτριβεία, στάβλους, σφαγεία και γενικά κάθε αποβλήτου, για το οποίο η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ειδικό τρόπο διαχείρισης.
β) Όλες οι Υγειονομικές Μονάδες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα από το νόμο «μέτρα διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες» και να καταθέτουν τα σχετικά παραστατικά στη ΔΕΥΑΜΒ
γ) Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα συνεργεία, τα πλυντήρια και λιπαντήρα αυτοκινήτων υποχρεούνται να εφαρμόζουν τη σχετική νομοθεσία «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» και να καταθέτουν τα σχετικά παραστατικά στην Επιχείρηση.
δ) Όλοι οι χώροι εστίασης και τα εργαστήρια τροφίμων - ζαχαροπλαστικής υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν «κεντρικό λιποσυλλέκτη» δίπλα στο μηχανοσίφωνα. Η διοχέτευση τέτοιου είδους αποβλήτων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προκαλεί σημαντικές ζημιές στο δίκτυο και αυξάνει το κόστος λειτουργίας της ΔΕΥΑΜΒ (συχνοί καθαρισμό δικτύου και αποφράξεις) κόστος που τελικά επιμερίζεται επιβαρύνοντας όλους τους δημότες.
Το τελικό κείμενο θα δοθεί άμεσα για διαβούλευση στο Επιμελητήριο Μαγνησίας και το Σύνδεσμο Θεσσαλικών Βιομηχανιών, ενώ θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ προκειμένου να είναι στη διάθεση των πολιτών και των συλλογικών οργάνων που θα ήθελαν να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 15 Σεπτεμβρίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Ζώδια Προβλέψεις

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 07.49
Δύση: 18.35
Σελήνη
25 ημερών
1071
Αρχίζει η βασιλεία του αυτοκράτορα Μιχαήλ Ζ΄ Δούκα Παραπινάκιου.
1822
Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης πηγαίνουν στην Ιταλία για να ζητήσουν την υποστήριξη του Πάπα.
1955
Οι τουρκικές αρχές της Σμύρνης αποδίδουν τιμές στην Γαλανόλευκη μετά από έκτροπα που σημειώθηκαν σε βάρος Ελλήνων αξιωματικών.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Ποιος κάνει κουμάντο στο σπίτι

Μια επιτροπή πήγαινε από σπίτι σε σπίτι και έκανε γκάλοπ για το ποιος κάνει κουμάντο στην κάθε οικογένεια.
Με την απάντηση που θα έπαιρναν, θα έδιναν και το ανάλογο δώρο.
Αν για παράδειγμα έκανε κουμάντο ο άντρας του έδιναν έναν σκύλο ενώ αν έκανε η γυναίκα έδιναν μια κότα.
Μπήκαν στο πρώτο σπίτι και ρώτησαν:
- «Ποιος έχει το πάνω χέρι εδώ μέσα;»
Το σκέφτηκαν για λίγο και απάντησε ο άντρας:
- «Συνήθως παίρνει τις αποφάσεις η γυναίκα μου!»
- «Μάλιστα, πάρε μια κότα!» του είπαν.
Μπήκαν στο επόμενο και ρώτησαν πάλι:
- «Ποιος έχει το πάνω χέρι εδώ μέσα;»
- «Μα φυσικά εγώ!» απάντησε η γυναίκα.
- «Ωραία, πάρε μια κότα!»
Σε όσα σπίτια είχαν μπει μέχρι εκείνη την ώρα, έδιναν μόνο κότες.
Πήγαν στο τελευταίο σπίτι και είδαν έναν ψηλό, γεροδεμένο άντρα και τον ρώτησαν:
- «Ποιος κάνει κουμάντο εδώ πέρα;»
- «Ποιος άλλος; Εγώ βέβαια, ό,τι αποφασίσω εγώ γίνεται!»
- «Μπράβο σας, κερδίσατε έναν σκύλο! Τι ράτσα τον θέλετε;»
Και λέει εκείνος:
- «Γυναίκα, τι ράτσα να πάρουμε τον σκύλο;»