Όλα αρνητικά τα Rapid Tests που έγιναν στην Καρδίτσα

Πραγματοποιήθηκαν 236 Rapid Tests τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.