Νέες αποφάσεις για ενίσχυση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον «Ιανό»

8.000€ ενίσχυση σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον "Ιανό"- Αναλυτικά τα ονόματα -κλικ εδώ-

Eνίσχυση έως 5.000€ σε φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από τον "Ιανό"- Αναλυτικά παρακάτω τα ονόματα

(Συνεχής ενημέρωση)

Συνεχίζεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η χορήγηση επιδόματος έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με χρηματικό ποσό έως 5.000 ευρώ σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά παρακάτω τις  αποφάσεις και τους δικαιούχους:

9 Οκτωβρίου 1η απόφαση -  Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

9 Οκτωβρίου 2η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

14 Οκτωβρίου 1η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

14 Οκτωβρίου 2η απόφαση -Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

15 Οκτωβρίου 1η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

15 Οκτωβρίου 2η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

16 Οκτωβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

17 Οκτωβρίου  - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

18 Οκτωβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

25 Οκτωβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

26 Οκτωβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

27 Οκτωβρίου 1η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

27 Οκτωβρίου 2η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

29 Οκτωβρίου 1η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

29 Οκτωβρίου 2η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

30 Οκτωβρίου 1η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ - Ανάκληση μιας δικαιούχου

30 Οκτωβρίου 2η απόφαση - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

31 Οκτωβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

2 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

4 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

5 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα 168 ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

6 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα 32 ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

7 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα 93 ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

9 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα 100 ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

10 Νοεμβρίου - 2 αποφάσεις με 100 συνολικά πληγέντα φυσικά πρόσωπα - κλικ εδώ -

10 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

11 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

20 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

20 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

23 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

24 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

24 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

25 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

25 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

26 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

26 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

26 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

29 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

30 Νοεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

1 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

1 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

1 Δεκεμβρίου (3η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

1 Δεκεμβρίου (4η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

1 Δεκεμβρίου (5η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

2 Δεκεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

3 Δεκεμβρίου (απόφαση 1η) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

3 Δεκεμβρίου (απόφαση 2η)- Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

4 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

4 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

4 Δεκεμβρίου (3η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

5 Δεκεμβρίου (3η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

6 Δεκεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

7 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

7 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

8 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

8 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

9 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

9 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

9 Δεκεμβρίου (3η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

9 Δεκεμβρίου (4η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

10 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

10 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

10 Δεκεμβρίου (3η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

11 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

11 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

11 Δεκεμβρίου (3η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

11 Δεκεμβρίου (4η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

12 Δεκεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

13 Δεκεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -


14 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

14 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

15 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

15 Δεκεμβρίου (3η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

15 Δεκεμβρίου (3η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

16 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

16 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

17 Δεκεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

18 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

18 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

19 Δεκεμβρίου  - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

20 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

20 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

20 Δεκεμβρίου (3η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

21 Δεκεμβρίου  - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

22 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

22 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

23 Δεκεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

24 Δεκεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

28 Δεκεμβρίου (1η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

28 Δεκεμβρίου (2η απόφαση) - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

29 Δεκεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -

30 Δεκεμβρίου - Αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων - κλικ εδώ -