Συνεχίζουν να πληρώνονται στους δικαιούχους τα 600€ από το Δήμο Καρδίτσας

(Συνεχής ενημέρωση)

Συνεχίζουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων πλημμυροπαθών του Δήμου Καρδίτσας, τα πρώτα χρήματα της τάξης των 600 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι καθημερινά η διαδικασία θα επιταχύνεται ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να πληρωθούν όλοι οι δικαιούχοι.

Δείτε τις αποφάσεις – τα ονόματα των δικαιούχων παρακάτω:

25 Σεπτεμβρίου: Περιλαμβάνονται 28 δικαιούχοι (16.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

28 Σεπτεμβρίου: Περιλαμβάνονται 102 δικαιούχοι (61.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

29 Σεπτεμβρίου: Περιλαμβάνονται 135 δικαιούχοι (84.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

1 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 67 δικαιούχοι (43.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

2 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 124 δικαιούχοι (79.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

2 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 82 δικαιούχοι (53.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

5 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 50 δικαιούχοι (31.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

6 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 73 δικαιούχοι (47.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

7 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 63 δικαιούχοι (40.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

9 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 49 δικαιούχοι (34.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

9 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 58 δικαιούχοι (37.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

12 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 47 δικαιούχοι (31.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

13 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 32 δικαιούχοι (19.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

14 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 50 δικαιούχοι (33.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

16 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 77 δικαιούχοι (50.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

19 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 27 δικαιούχοι (18.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

20 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 68 δικαιούχοι (44.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

21 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 29 δικαιούχοι (18.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

23 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 20 δικαιούχοι (15.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

23 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 31 δικαιούχοι (31.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

26 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 34 δικαιούχοι (22.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

26 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 50 δικαιούχοι (34.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ -

27 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 15 δικαιούχοι (9.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ -

27 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 50 δικαιούχοι (34.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ -

29 Οκτωβρίου: Περιλαμβάνονται 50 δικαιούχοι (34.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

3 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 16 δικαιούχοι (9.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

3 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 45 δικαιούχοι (33.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

4 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (3.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

4 Νοεμβρίου:
Περιλαμβάνονται 45 δικαιούχοι (34.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

9 Νοεμβρίου:
Περιλαμβάνονται 50 δικαιούχοι (34.200€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

10 Νοεμβρίου:
Περιλαμβάνονται 8 δικαιούχοι (6.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

11 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 39 δικαιούχοι (32.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

11 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 5 δικαιούχοι (4.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

12 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (2.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

13 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 3 δικαιούχοι (1.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

16 Νοεμβρίου:
Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (2.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

18 Νοεμβρίου:
Περιλαμβάνονται 5 δικαιούχοι (3.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

18 Νοεμβρίου:
Περιλαμβάνονται 17 δικαιούχοι (12.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

20 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 18 δικαιούχοι (11.400) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

24 Νοεμβρίου: Περιλαμβάνονται 8 δικαιούχοι (4.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

10 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 12 δικαιούχοι (7.800€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

14 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (3.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

16 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 10 δικαιούχοι (6.000€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

17 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (2.400€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

21 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 5 δικαιούχοι (3.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

22 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 6 δικαιούχοι (3.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

23 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 4 δικαιούχοι (3.000 €) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

24 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 1 δικαιούχοι (600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-

30 Δεκεμβρίου: Περιλαμβάνονται 6 δικαιούχοι (3.600€) - Αναλυτικά τα ονόματα –κλικ εδώ-